Bronnen

Рекламно-производственная компания Первая Рекламная

Historici hebben slechts toegang tot het verleden via bronnen. Zonder zich toe te leggen op historische bronnen kan er geen historisch inzicht groeien. Bronnen vormen immers de cruciale toegang tot het verleden en tot de latere representatie ervan, wat gebruik en bevraging ervan door leraren en leerlingen tot een belangrijk onderdeel van het geschiedenisonderwijs maakt.

In dit onderdeel van de website stellen we dan ook graag heel wat bronnen van allerlei slag en soort ter beschikking. Het gaat niet alleen om geschreven teksten, maar evengoed over bewegende beelden, schilderijen, spotprenten, gebouwen, foto's, liedteksten etc. Overigens geven we niet enkel de bronnen en documenten, gerangschikt per periode van het klassieke historisch referentiekader, zelf weer maar voorzien we ook wat uitleg per bron: contextualisering ervan. Ze worden geïdentificeerd en gesitueerd naar auteur, context van totstandkoming, bronnen waarop de auteur(s) zich verliet(en) etc.

Een zoekfunctie biedt de mogelijkheid om heel gericht op zoek te gaan naar geschiedkundig materiaal. Je kan een zoekterm, historische periode, domein of keuze tussen verschillende soorten bronnen ingeven (of deze criteria combineren).

U kan zelf ook bronnen toevoegen. Ga naar de juiste historische periode (vb. Hellas, vroege middeleeuwen...) van de bron en klik vervolgens op 'bron toevoegen'. Vervolledig de velden en wanneer de webmasters groen licht geven verschijnt uw bron online. 

Homo ergaster 1

Homo ergaster 1

Zie volgende link wanneer het fragment op youtube niet opent: http://kwikkel.be/VVLG/Filmfragmenten/Ergaster_1.mp4

Neanderthaler

Neanderthaler

Zie volgende link wanneer het fragment op youtube niet opent: http://kwikkel.be/VVLG/Filmfragmenten/Neanderthaler.mp4

Lucy en de evolutiesprong

Lucy en de evolutiesprong

Zie ook op volgende link wanneer het fragment op youtube niet werkt: http://kwikkel.be/VVLG/Filmfragmenten/Lucy.mp4

Homo ergaster 2

Homo ergaster 2

Zie volgende link wanneer het fragment op youtube niet opent: http://kwikkel.be/VVLG/Filmfragmenten/Ergaster_2.mp4

Homo sapiens sapiens

Homo sapiens sapiens

Zie volgende link wanneer het fragment op youtube niet opent: http://kwikkel.be/VVLG/Filmfragmenten/Homo_sapiens.mp4

Ötzi

Ötzi

Een man klapt op de grond, een heftige pijn vlamt door zijn linker schouder. Hij is geraakt door een pijl. Hij ademt zwaar en voelt dat zijn krachten hem verlaten. Enkele minuten later heeft hij het bewustzijn verloren. Het knerpen van de sneeuw...

De latrine-theorie - het ontstaan van de landbouw

De latrine-theorie - het ontstaan van de landbouw

Landbouw is niet het resultaat van iemand met een lumineus idee, die wat dieren afzonderde uit het wild en op een vrije dag graankorrels verzamelde om op een van vegetatie vrijgemaakt perceeltje uit te zaaien. Het ontstond allemaal ongeveer...

Neanderthaler was geen bruut

Neanderthaler was geen bruut

Onze voorouders zouden niet systematisch de buren belaagd hebben. Het is lang de gewoonte geweest om onze menselijke voorgeschiedenis af te schilderen als besmeurd met bloed, zweet en tranen. Naar het model van de huidige chimpansees zouden...