Bronnen

Рекламно-производственная компания Первая Рекламная

Historici hebben slechts toegang tot het verleden via bronnen. Zonder zich toe te leggen op historische bronnen kan er geen historisch inzicht groeien. Bronnen vormen immers de cruciale toegang tot het verleden en tot de latere representatie ervan, wat gebruik en bevraging ervan door leraren en leerlingen tot een belangrijk onderdeel van het geschiedenisonderwijs maakt.

In dit onderdeel van de website stellen we dan ook graag heel wat bronnen van allerlei slag en soort ter beschikking. Het gaat niet alleen om geschreven teksten, maar evengoed over bewegende beelden, schilderijen, spotprenten, gebouwen, foto's, liedteksten etc. Overigens geven we niet enkel de bronnen en documenten, gerangschikt per periode van het klassieke historisch referentiekader, zelf weer maar voorzien we ook wat uitleg per bron: contextualisering ervan. Ze worden geïdentificeerd en gesitueerd naar auteur, context van totstandkoming, bronnen waarop de auteur(s) zich verliet(en) etc.

Een zoekfunctie biedt de mogelijkheid om heel gericht op zoek te gaan naar geschiedkundig materiaal. Je kan een zoekterm, historische periode, domein of keuze tussen verschillende soorten bronnen ingeven (of deze criteria combineren).

U kan zelf ook bronnen toevoegen. Ga naar de juiste historische periode (vb. Hellas, vroege middeleeuwen...) van de bron en klik vervolgens op 'bron toevoegen'. Vervolledig de velden en wanneer de webmasters groen licht geven verschijnt uw bron online. 

Rebellen. Van de Galliërs tot de Indignados

Rebellen. Van de Galliërs tot de Indignados

De redactie van dit boek ligt bij Anne Morelli. In een uitgebreide inleiding legt ze duidelijk uit waar zij met dit opzet naartoe wil. Met een kritisch oog bekijkt zij de traditionele geschiedschrijving en de handboeken voor het onderwijs in de...

Atlas van het hiernamaals

Atlas van het hiernamaals

Zolang de mensen bestaan, hebben zij zich afgevraagd hoe hun levenseinde eruit zou zien en welk verband er zou zijn met hun gedrag op aarde. Velen hopen dat ze later beloond zullen worden voor hun goede daden en dat anderen bestraft zullen worden...

Christophe Deborsu,  Dag Vlaanderen.

Christophe Deborsu, Dag Vlaanderen.

Als Christian Deborsu ergens aan begint, mag je er zeker van zijn dat het een succes wordt. Dat geldt voor zijn tv-reportages zoals Bye bye Belgium, dat is ook zo voor dit boek : binnen een maand was het aan zijn tweede druk toe. Na drie maanden...

Thor Gotaas, Hardlopen

Thor Gotaas, Hardlopen

Thor Gotaas is een Noorse kenner van volksculturen en van atletiek. In dit boek geeft hij een selectieve wereldgeschiedenis van het lopen, vooral van de lange afstanden. Het eerste deel gaat over de periode van de Oudheid tot de moderne...

Igor Golomstock, Totalitarian art

Igor Golomstock, Totalitarian art

Totalitaire kunst. De kunst die ontstond ten tijde van Stalin, Hitler, Mussolini, Mao en Saddam Hoessein werd gecontroleerd door foute regimes en heeft daardoor altijd een slechte reputatie gehad. Het feit dat de artiesten, ook de...

Scripta Politica. Politieke geschiedenis van België in documenten (1918-2008)

Scripta Politica. Politieke geschiedenis van België in documenten (1918-2008)

In deze tweede, herwerkte druk, presenteren de auteurs documenten uit de Belgische geschiedenis van 1918 tot 2008. Het geheel is een selectie van geschreven teksten, neergeschreven versies van redevoeringen met aandacht voor de beeldcultuur , die...

Barend J. TER HAAR, Het hemels mandaat. De geschiedenis van het Chinese Keizerrijk.

Barend J. TER HAAR, Het hemels mandaat. De geschiedenis van het Chinese Keizerrijk.

Dit boek is in het Nederlandse taalgebied een standaardwerk van allereerste rang. Het is vulgarisatie op hoog niveau. Het leest vlot en tegelijk is het een naslagwerk van fundamenteel belang. De auteur, Barend J. Ter Haar, is hoogleraar in de...

Cheng Shan – Hwei en Jan Willem Nienhuys. China. Geschiedenis, cultuur, wetenschap, kunst, politiek.

Cheng Shan – Hwei en Jan Willem Nienhuys. China. Geschiedenis, cultuur, wetenschap, kunst, politiek.

Dit documentair overzicht van de Chinese geschiedenis, cultuur, wetenschap, kunst en politiek is samengesteld door Cheng Shan-Hwei, een Chinese dame, die geboren is in Sichuan, opgroeide in Taiwan en via de VSA in Eindhoven belandde; coauteur is...

Andrea Vreede, De magie van Rome. Wandelingen door de eeuwen heen.

Andrea Vreede, De magie van Rome. Wandelingen door de eeuwen heen.

Bij hen horen de 19°- eeuwse dichter Belli, schilder Caravaggio, Mussolini, inquisitie- martelaar Giordano Bruno, Christina van Zweden, die in de 17° eeuw tevergeefs probeerde om koningin van Napels te worden, architect Borromini,...

Wolfgang Büscher. Berlijn – Moskou. Een voetreis.

Wolfgang Büscher. Berlijn – Moskou. Een voetreis.

Wolfgang Büscher reisde grotendeels te voet van Berlijn via Polen en Wit-Rusland naar Moskou. Soms kreeg hij een lift of nam hij even de trein. Zijn tocht duurde 82 dagen en verliep in primitieve omstandigheden. Helaas vermeldt hij niet in...