Bronnen

Рекламно-производственная компания Первая Рекламная

Historici hebben slechts toegang tot het verleden via bronnen. Zonder zich toe te leggen op historische bronnen kan er geen historisch inzicht groeien. Bronnen vormen immers de cruciale toegang tot het verleden en tot de latere representatie ervan, wat gebruik en bevraging ervan door leraren en leerlingen tot een belangrijk onderdeel van het geschiedenisonderwijs maakt.

In dit onderdeel van de website stellen we dan ook graag heel wat bronnen van allerlei slag en soort ter beschikking. Het gaat niet alleen om geschreven teksten, maar evengoed over bewegende beelden, schilderijen, spotprenten, gebouwen, foto's, liedteksten etc. Overigens geven we niet enkel de bronnen en documenten, gerangschikt per periode van het klassieke historisch referentiekader, zelf weer maar voorzien we ook wat uitleg per bron: contextualisering ervan. Ze worden geïdentificeerd en gesitueerd naar auteur, context van totstandkoming, bronnen waarop de auteur(s) zich verliet(en) etc.

Een zoekfunctie biedt de mogelijkheid om heel gericht op zoek te gaan naar geschiedkundig materiaal. Je kan een zoekterm, historische periode, domein of keuze tussen verschillende soorten bronnen ingeven (of deze criteria combineren).

U kan zelf ook bronnen toevoegen. Ga naar de juiste historische periode (vb. Hellas, vroege middeleeuwen...) van de bron en klik vervolgens op 'bron toevoegen'. Vervolledig de velden en wanneer de webmasters groen licht geven verschijnt uw bron online. 

Hoe één schedel de vroege menselijke stamboom kan samenbrengen

Hoe één schedel de vroege menselijke stamboom kan samenbrengen

Een paleontologische vondst leidt tot nieuwe inzichten in de taxonomie van de mens. In Georgië hebben paleontologen de resten ontdekt van vijf prehistorische mensen. Dat schrijft de Britse krant The Independent. Een van de schedels is in...

De zonneboot van koning Cheops

De zonneboot van koning Cheops

De zonneboot van farao Cheops was maar liefst 43 m lang, 6 m breed en had en gewicht van 45 ton.

Mummificatie bij de Egyptenaren

Mummificatie bij de Egyptenaren

 De kostbaarste methode is als volgt: Eerst halen ze met een ijzeren haak de hersenen door de neusgaten naar buiten, gedeeltelijk ook door er medicamenten in te gieten. Dan maken ze met een scherpe vuursteen een snede in de buikwand en halen...

De taak van de vizier

De taak van de vizier

 Zijne majesteit zei tot hem: ‘Kijk naar het kantoor van een vizier. Waak over alles wat erin is. Het is de pijler van het ganse land. Een vizier zijn is niet aangenaam, het is bitter als gal.’

Het graf als koninklijke schenking

Het graf als koninklijke schenking

 Wat dit graf betreft is het de koning van Opper- en Neder-Egypte Mykerinos – moge hij eeuwig leven – die mij haar plaats aanwees. Het gebeurde dat Zijne Majesteit zich op de weg bevond naast het koninklijk graf om de...

Grafrovers en geheime cachettes

Grafrovers en geheime cachettes

In het 13de regeringsjaar van de farao, leven, voorspoed en gezondheid, mijn heer, vier jaar geleden sloot ik een overeenkomst met de timmerman Sethnacht (om de graven van de necropool te beroven). Wij vonden het graf van koning Sechemre...

De steen van Rosetta of Rosette: fragment

De steen van Rosetta of Rosette: fragment

 Terwijl farao Ptolemaeus, de eeuwig levende, de geliefde van Ptah, de god Epihanes, Eucharisto, de zoon van farao Ptolemaeus en koningin Arsinoe, de goden Philopatores, de weldoener was voor zowel de tempels als hen die daarin wonen, als...

Het levenselixier

Het levenselixier

De oude voedingsmiddelensector was in het oude Egypte van groot belang. Dat gold in het bijzonder voor de bierproductie. De Egyptenaren worden zelfs, samen met de Mesopotamiërs, gezien als de uitvinderds van deze drank. Men maakte het bier...

Echnaton

Echnaton

Lofzang van Echnaton aan de zon Schoon straalt gij aan de horizon van de hemel, gij levende Aton, die van het begin der tijden af leefde. Als gij opgaat aan de oostelijke horizon, vervult gij ieder land met uw schoonheid. Gij zijt licht en...