Bronnen

Рекламно-производственная компания Первая Рекламная

Historici hebben slechts toegang tot het verleden via bronnen. Zonder zich toe te leggen op historische bronnen kan er geen historisch inzicht groeien. Bronnen vormen immers de cruciale toegang tot het verleden en tot de latere representatie ervan, wat gebruik en bevraging ervan door leraren en leerlingen tot een belangrijk onderdeel van het geschiedenisonderwijs maakt.

In dit onderdeel van de website stellen we dan ook graag heel wat bronnen van allerlei slag en soort ter beschikking. Het gaat niet alleen om geschreven teksten, maar evengoed over bewegende beelden, schilderijen, spotprenten, gebouwen, foto's, liedteksten etc. Overigens geven we niet enkel de bronnen en documenten, gerangschikt per periode van het klassieke historisch referentiekader, zelf weer maar voorzien we ook wat uitleg per bron: contextualisering ervan. Ze worden geïdentificeerd en gesitueerd naar auteur, context van totstandkoming, bronnen waarop de auteur(s) zich verliet(en) etc.

Een zoekfunctie biedt de mogelijkheid om heel gericht op zoek te gaan naar geschiedkundig materiaal. Je kan een zoekterm, historische periode, domein of keuze tussen verschillende soorten bronnen ingeven (of deze criteria combineren).

U kan zelf ook bronnen toevoegen. Ga naar de juiste historische periode (vb. Hellas, vroege middeleeuwen...) van de bron en klik vervolgens op 'bron toevoegen'. Vervolledig de velden en wanneer de webmasters groen licht geven verschijnt uw bron online. 

Ontdekking van het graf van Toetanchamon

Ontdekking van het graf van Toetanchamon

Bij het graf van Toetanchamon, de opening van de voorste grafkamer Howard Carter en Lord Carnarvon zijn afgedaald naar het graf van Toetanchamon. De tweede verzegelde deur, die toegang geeft tot het voorvertrek, laten zij vrijmaken. We zijn 25...

Spartaanse soldaten en de dood

Spartaanse soldaten en de dood

Schoon is het als een dapper man te vallen in de eerste rij, in de grimmige kamp voor ‘t vaderland. Maar als schooier zijn stad en vruchtbaar land verlaten is een schande die alle schande overtreft. Zijn oude vader en geliefde...

Herodotus

Herodotus

‘Herodotus van Halicarnassus doet hier verslag van zijn onderzoek, zodat de prestaties van de mens in de loop der tijd niet in vergetelheid raken, en de geweldige en fantastische verrichtingen, nu eens geëtaleerd door Grieken, dan weer...

Homerus: Odyssee

Homerus: Odyssee

 ‘ Het is de man met de duizend listen, Muze, waarover U mij moet vertellen. Degene die zo lang rond bleef zwerven, nadat hij het heilige Troje geplunderd had. Hij bezocht de steden van zoveel mensen en leerde hun zeden en gewoonten. Op...

Aristoteles: de grondwet van Athene

Aristoteles: de grondwet van Athene

‘ Na de mislukte poging van Kylon om een alleenheerschappij af te kondigen, gebeurde het dat de edelen en het volk gedurende lange tijd met elkaar in conflict raakten. Het staatsbestel was immers oligarchisch in alles; en in het bijzonder...

Herodotus en de Perzische oorlogen

Herodotus en de Perzische oorlogen

‘ Toen Xerxes zo zijn zeestrijdkrachten geïnspecteerd had en hij van zijn schip was gekomen, liet hij Demarates, de zoon van Ariston, halen die hem vergezelde op zijn expeditie tegen Griekenland, en toen hij hem geroepen had, vroeg hij...

Ontstaan van de wetenschap door Archimedes

Ontstaan van de wetenschap door Archimedes

‘De mens werd eerst tot de beoefening van de wetenschap gebracht door de verwondering; dit geldt trouwens nu nog. Eerst verwondert hij zich over de meest voor de hand liggende problemen. Nadien verbaast hij zich geleidelijk over grotere...