Bronnen

Рекламно-производственная компания Первая Рекламная

Historici hebben slechts toegang tot het verleden via bronnen. Zonder zich toe te leggen op historische bronnen kan er geen historisch inzicht groeien. Bronnen vormen immers de cruciale toegang tot het verleden en tot de latere representatie ervan, wat gebruik en bevraging ervan door leraren en leerlingen tot een belangrijk onderdeel van het geschiedenisonderwijs maakt.

In dit onderdeel van de website stellen we dan ook graag heel wat bronnen van allerlei slag en soort ter beschikking. Het gaat niet alleen om geschreven teksten, maar evengoed over bewegende beelden, schilderijen, spotprenten, gebouwen, foto's, liedteksten etc. Overigens geven we niet enkel de bronnen en documenten, gerangschikt per periode van het klassieke historisch referentiekader, zelf weer maar voorzien we ook wat uitleg per bron: contextualisering ervan. Ze worden geïdentificeerd en gesitueerd naar auteur, context van totstandkoming, bronnen waarop de auteur(s) zich verliet(en) etc.

Een zoekfunctie biedt de mogelijkheid om heel gericht op zoek te gaan naar geschiedkundig materiaal. Je kan een zoekterm, historische periode, domein of keuze tussen verschillende soorten bronnen ingeven (of deze criteria combineren).

U kan zelf ook bronnen toevoegen. Ga naar de juiste historische periode (vb. Hellas, vroege middeleeuwen...) van de bron en klik vervolgens op 'bron toevoegen'. Vervolledig de velden en wanneer de webmasters groen licht geven verschijnt uw bron online. 

Spartaanse omgang met baby's

 De vader had niet de bevoegdheid om de baby op te voeden. Hij moest de baby naar een plaats brengen die leskhe heette, waar de oudste leden van de stam verzamelden en het kind inspecteerden. Als het goed gebouwd en sterk was, gaven ze het...

Vrouwen in Sparta

Er was in Sparta een legale actie tegen het niet huwen of het huwen op latere leeftijd of het slecht huwen. Ongehuwde mannen mochten niet gaan kijken naar de Gymnopaidiai. In de winter legden de autoriteiten hun op om rond de agora te wandelen in...

Wetten van Draco

Zelfs als men iemand zonder intentie heeft vermoord, zal men in ballingschap worden gestuurd. [...] Er kan gratie verleend worden, indien er een vader, een broer of zonen in leven zijn, en indien allen unaniem instemmen. [...] Indien er geen...

Gedichten Sappho van Lesbos

 ... mooie vrouwen wat ik voel voor u verandert nooit... hoe kan die boerin je verblinden? die vrouw in boerenlompen die niet eens weet hoe een jurk over de enkels te draperen?... mooi is maar mooi voor een ogenblik goed is...

Kritiek op de antropomorfische voorstelling van de Griekse goden door Xenophanes

Eén God, onder goden en mensen de grootste noch in gestalte, noch in geest gelijk aan de mensen. Alles wat bij de mensen schandelijk en verkeerd is Hebben Homerus en Hesiodus aan de goden toegeschreven: Stelen, echtbreken en elkaar...

Pericles over de democratie

“Onze staatsinrichting is geen kopie van de wetten van onze buurstaten. Wij zijn eerder een voorbeeld voor anderen, dan dat wij zelf imiteren. Ons bestuur wordt gevoerd door velen in plaats van door weinigen en om die reden heet het een...

Griekse lyriek 5e eeuw v.C. Pindarus

Lof van de lier Gouden lier, gemeenschappelijk bezit van Apollo en de donkerlokkige Muzen! Naar u luisteren koren die de feestzaal binnentrekken, op u wacht de zanger, wacht tot de snaar wordt getokkeld en de feestvreugde begint. Gij dooft...

Uit Sophocles’ ‘Antigone’

 Het was Zeus niet, van wie dit bevel was uitgegaan, en evenmin zijn ons mensen ooit dergelijke instructies gedicteerd door het recht dat voor de doden geldt. Verder was ik van mening, dat uw decreten niet zoveel kracht van wet bezaten,...

Griekse geschiedschrijver Herodotos over het hoe en waarom van zijn geschiedschrijving

 Herodotus van Halikarnassos heeft dit verslag van zijn onderzoek gemaakt om de daden der mensheid niet aan de vergetelheid prijs te geven en de grootse, indrukwekkende prestaties van de Grieken en andere volkeren te vereeuwigen. Daarbij...

De Griekse historicus Thucydides over hoe en waarom van zijn geschiedschrijving

 Wat de redevoeringen betreft, die de sprekers hebben gehouden vlak voor of gedurende de oorlog, het was moeilijk het gesprokene precies te onthouden, zowel voor mij wat ik zelf heb aanhoord als voor de anderen die mij verslag uitbrachten....