Bronnen

Рекламно-производственная компания Первая Рекламная

Historici hebben slechts toegang tot het verleden via bronnen. Zonder zich toe te leggen op historische bronnen kan er geen historisch inzicht groeien. Bronnen vormen immers de cruciale toegang tot het verleden en tot de latere representatie ervan, wat gebruik en bevraging ervan door leraren en leerlingen tot een belangrijk onderdeel van het geschiedenisonderwijs maakt.

In dit onderdeel van de website stellen we dan ook graag heel wat bronnen van allerlei slag en soort ter beschikking. Het gaat niet alleen om geschreven teksten, maar evengoed over bewegende beelden, schilderijen, spotprenten, gebouwen, foto's, liedteksten etc. Overigens geven we niet enkel de bronnen en documenten, gerangschikt per periode van het klassieke historisch referentiekader, zelf weer maar voorzien we ook wat uitleg per bron: contextualisering ervan. Ze worden geïdentificeerd en gesitueerd naar auteur, context van totstandkoming, bronnen waarop de auteur(s) zich verliet(en) etc.

Een zoekfunctie biedt de mogelijkheid om heel gericht op zoek te gaan naar geschiedkundig materiaal. Je kan een zoekterm, historische periode, domein of keuze tussen verschillende soorten bronnen ingeven (of deze criteria combineren).

U kan zelf ook bronnen toevoegen. Ga naar de juiste historische periode (vb. Hellas, vroege middeleeuwen...) van de bron en klik vervolgens op 'bron toevoegen'. Vervolledig de velden en wanneer de webmasters groen licht geven verschijnt uw bron online. 

Het onvoltooide land

Het onvoltooide land

Aflevering 1: 'De onschendbare taalgrens' Aflevering 2 : 'De unitaire staat is achterhaald' Aflevering 3 : 'Daar is het federalisme' Aflevering 4 : 'Op weg naar de splitsing'

Churchill in Fulton, 1946

Churchill in Fulton, 1946

Er is een schaduw gevallen over het toneel dat zo kort geleden nog werd overstraald door de geallieerde overwinning. Niemand weet wat Sowjet- Rusland en zijn internationale communistische organisatie voornemens zijn te doen in de onmiddellijke...

De evolutietheorie

De evolutietheorie

Ondanks aanvallen uit de hoek van het intelligent design staat de evolutietheorie als een huis. Geen enkele leer verklaart het leven beter. Er was eens een visser. Hij ving veel vissen, en hij was tevreden. Vervolgens waren er steeds meer...

Zomer in Sarajevo

Zomer in Sarajevo

ZOMER IN EEN BELEGERDE STAD Door de hoofdredacteur van het laatste onafhankelijke dagblad. Ziatko Dizdarevi Het is zaterdagmiddag, de eerste dag van de zomer. Zojuist heeft de omroeper van dienst van het stedelijk Veiligheidscentrum het...

Palestijnen kapen een Amerikaans vliegtuig.

Palestijnen kapen een Amerikaans vliegtuig.

Door een van de kapers Leila Khaled Een van de eerste vliegtuigkapingen zou de geschiedenis ingaan als vlucht 840. De kaping betrof een toestel van de Trans World Airlines en werd georganiseerd door leden van de Palestijnse...

Kantelpunten - de klimaatshock

Kantelpunten - de klimaatshock

'Geef mij een plaats om te staan en een voldoende lange hefboom, en ik beweeg de wereld', zou de Griekse wiskundige Archimedes van Syracuse gezegd hebben toen hij de werking van de hefboom beschreef. Waar klimaatwetenschappers voor...