Bronnen

Рекламно-производственная компания Первая Рекламная

Historici hebben slechts toegang tot het verleden via bronnen. Zonder zich toe te leggen op historische bronnen kan er geen historisch inzicht groeien. Bronnen vormen immers de cruciale toegang tot het verleden en tot de latere representatie ervan, wat gebruik en bevraging ervan door leraren en leerlingen tot een belangrijk onderdeel van het geschiedenisonderwijs maakt.

In dit onderdeel van de website stellen we dan ook graag heel wat bronnen van allerlei slag en soort ter beschikking. Het gaat niet alleen om geschreven teksten, maar evengoed over bewegende beelden, schilderijen, spotprenten, gebouwen, foto's, liedteksten etc. Overigens geven we niet enkel de bronnen en documenten, gerangschikt per periode van het klassieke historisch referentiekader, zelf weer maar voorzien we ook wat uitleg per bron: contextualisering ervan. Ze worden geïdentificeerd en gesitueerd naar auteur, context van totstandkoming, bronnen waarop de auteur(s) zich verliet(en) etc.

Een zoekfunctie biedt de mogelijkheid om heel gericht op zoek te gaan naar geschiedkundig materiaal. Je kan een zoekterm, historische periode, domein of keuze tussen verschillende soorten bronnen ingeven (of deze criteria combineren).

U kan zelf ook bronnen toevoegen. Ga naar de juiste historische periode (vb. Hellas, vroege middeleeuwen...) van de bron en klik vervolgens op 'bron toevoegen'. Vervolledig de velden en wanneer de webmasters groen licht geven verschijnt uw bron online. 

De hoplieten

 Ga nader, val van dichtbij aan met een lange speer of een zwaard en dood een man. Zet voet tegen voet, druk schild tegen schild, werp helmpluim tegen helmpluim, helm tegen helm en borst tegen borst.  

Lijkrede van Pericles

Uit de lijkrede van Pericles voor de gesneuvelde soldaten. “De bestuursvorm van onze stad hebben we niet ontleend aan de instellingen van naburige steden. Wijzelf zijn eerder een voorbeeld voor anderen, dan andersom. Bij ons berust de...

Aristoteles, de staatsleer: over slavernij

 Een familie bestaat uit slaven en vrije mensen. Je kan je immers geen huishouden voorstellen zonder bepaalde werktuigen. Welnu, onder deze werktuigen zijn de ene onbezield, de andere levend. De slaaf is een levend werktuig. Als ieder...

De Olympische eed

‘Uit naam van alle deelnemers beloof ik dat wij aan deze Olympische spelen zullen deelnemen en daarbij de regels die ervoor gelden zullen eerbiedigen, in de ware geest van sportiviteit, ter ere van de sport en de eer van onze...

Grieks huurleger loop vast in de sneeuw

Grieks huurleger loop vast in de sneeuw

Er volgden drie dagmarsen door een dikke laag sneeuw over vlak terrein, waarin ze dertig kilometer aflegden. De derde dag was erg zwaar. Een noordenwind woei hun in het gezicht, waardoor alles volkomen bevroor en de mensen verstijfd raakten. Een...

De socio-politieke structuur van Sparta

De socio-politieke structuur van Sparta

Hoplieten op een vaas, 660 v. Chr., Villa Giulia, Rome. 

Spartaanse jeugd

Spartaanse jeugd

Kouros, ca. 600 v. Chr., Metropolitan Museum of Art, New York.