Bronnen uit de klassieke oudheid

Brief van Epicurus

Brief van Epicurus

“Het gelukkige leven wordt niet tot stand gebracht door drinkgelagen en voortdurende feesten, noch door het genieten van jongens en vrouwen, of het eten van vissen of andere spijzen die de luxueuze tafel ons biedt, maar door nuchter denken...

Romeinse legerkampen gezien door Griekse ogen

Romeinse legerkampen gezien door Griekse ogen

Zij [de Romeinen] hebben de volgende manier om een legerkamp aan te leggen. Steeds als de plaats voor een kamp wordt uitgezocht, neemt de tent van de legerleider daar de geschiktste plaats in voor het uitzicht en voor het geven van bevelen. Als...

Epicurus over de lust

Epicurus over de lust

Lust is goed, smart is slecht... Als we de lust als einddoel beschouwen, dan bedoelen wij daarmee niet de lusten der brassers en zulke lusten, die uit niet anders dan het gewonen genot bestaan... Maar het vrij zijn van lichamelijke pijn en van de...

Grieks huurleger loop vast in de sneeuw

Grieks huurleger loop vast in de sneeuw

Er volgden drie dagmarsen door een dikke laag sneeuw over vlak terrein, waarin ze dertig kilometer aflegden. De derde dag was erg zwaar. Een noordenwind woei hun in het gezicht, waardoor alles volkomen bevroor en de mensen verstijfd raakten. Een...

De Olympische eed

De Olympische eed

‘Uit naam van alle deelnemers beloof ik dat wij aan deze Olympische spelen zullen deelnemen en daarbij de regels die ervoor gelden zullen eerbiedigen, in de ware geest van sportiviteit, ter ere van de sport en de eer van onze...

Aristoteles, de staatsleer: over slavernij

Aristoteles, de staatsleer: over slavernij

 Een familie bestaat uit slaven en vrije mensen. Je kan je immers geen huishouden voorstellen zonder bepaalde werktuigen. Welnu, onder deze werktuigen zijn de ene onbezield, de andere levend. De slaaf is een levend werktuig. Als ieder...

Lijkrede van Pericles

Lijkrede van Pericles

Uit de lijkrede van Pericles voor de gesneuvelde soldaten. “De bestuursvorm van onze stad hebben we niet ontleend aan de instellingen van naburige steden. Wijzelf zijn eerder een voorbeeld voor anderen, dan andersom. Bij ons berust de...

De hoplieten

De hoplieten

 Ga nader, val van dichtbij aan met een lange speer of een zwaard en dood een man. Zet voet tegen voet, druk schild tegen schild, werp helmpluim tegen helmpluim, helm tegen helm en borst tegen borst.  

Martialis: over de opening van het colosseum

Martialis: over de opening van het colosseum

 Welk volk is zo ver heen, zo achterlijk gebleven dat het niet in Caesars stad wil komen kijken? Het woeste Tracisch bergvolk komt, en ook de Sarmaten, de lippen nog vochtig van paardenbloed, en volk van bij de eerste bronnen van de...