Bronnen uit de klassieke oudheid

Spartaanse jeugd

Spartaanse jeugd

Kouros, ca. 600 v. Chr., Metropolitan Museum of Art, New York. 

De socio-politieke structuur van Sparta

De socio-politieke structuur van Sparta

Hoplieten op een vaas, 660 v. Chr., Villa Giulia, Rome. 

De Olympische eed

De Olympische eed

‘Uit naam van alle deelnemers beloof ik dat wij aan deze Olympische spelen zullen deelnemen en daarbij de regels die ervoor gelden zullen eerbiedigen, in de ware geest van sportiviteit, ter ere van de sport en de eer van onze...

Aristoteles, de staatsleer: over slavernij

Aristoteles, de staatsleer: over slavernij

 Een familie bestaat uit slaven en vrije mensen. Je kan je immers geen huishouden voorstellen zonder bepaalde werktuigen. Welnu, onder deze werktuigen zijn de ene onbezield, de andere levend. De slaaf is een levend werktuig. Als ieder...

Lijkrede van Pericles

Lijkrede van Pericles

Uit de lijkrede van Pericles voor de gesneuvelde soldaten. “De bestuursvorm van onze stad hebben we niet ontleend aan de instellingen van naburige steden. Wijzelf zijn eerder een voorbeeld voor anderen, dan andersom. Bij ons berust de...

De hoplieten

De hoplieten

 Ga nader, val van dichtbij aan met een lange speer of een zwaard en dood een man. Zet voet tegen voet, druk schild tegen schild, werp helmpluim tegen helmpluim, helm tegen helm en borst tegen borst.  

Martialis: over de opening van het colosseum

Martialis: over de opening van het colosseum

 Welk volk is zo ver heen, zo achterlijk gebleven dat het niet in Caesars stad wil komen kijken? Het woeste Tracisch bergvolk komt, en ook de Sarmaten, de lippen nog vochtig van paardenbloed, en volk van bij de eerste bronnen van de...