Bronnen uit de klassieke oudheid

De Griekse historicus Thucydides over hoe en waarom van zijn geschiedschrijving

De Griekse historicus Thucydides over hoe en waarom van zijn geschiedschrijving

 Wat de redevoeringen betreft, die de sprekers hebben gehouden vlak voor of gedurende de oorlog, het was moeilijk het gesprokene precies te onthouden, zowel voor mij wat ik zelf heb aanhoord als voor de anderen die mij verslag uitbrachten....

Griekse geschiedschrijver Herodotos over het hoe en waarom van zijn geschiedschrijving

Griekse geschiedschrijver Herodotos over het hoe en waarom van zijn geschiedschrijving

 Herodotus van Halikarnassos heeft dit verslag van zijn onderzoek gemaakt om de daden der mensheid niet aan de vergetelheid prijs te geven en de grootse, indrukwekkende prestaties van de Grieken en andere volkeren te vereeuwigen. Daarbij...

Uit Sophocles’ ‘Antigone’

Uit Sophocles’ ‘Antigone’

 Het was Zeus niet, van wie dit bevel was uitgegaan, en evenmin zijn ons mensen ooit dergelijke instructies gedicteerd door het recht dat voor de doden geldt. Verder was ik van mening, dat uw decreten niet zoveel kracht van wet bezaten,...

Griekse lyriek 5e eeuw v.C. Pindarus

Griekse lyriek 5e eeuw v.C. Pindarus

Lof van de lier Gouden lier, gemeenschappelijk bezit van Apollo en de donkerlokkige Muzen! Naar u luisteren koren die de feestzaal binnentrekken, op u wacht de zanger, wacht tot de snaar wordt getokkeld en de feestvreugde begint. Gij dooft...

Pericles over de democratie

Pericles over de democratie

“Onze staatsinrichting is geen kopie van de wetten van onze buurstaten. Wij zijn eerder een voorbeeld voor anderen, dan dat wij zelf imiteren. Ons bestuur wordt gevoerd door velen in plaats van door weinigen en om die reden heet het een...

Kritiek op de antropomorfische voorstelling van de Griekse goden door Xenophanes

Kritiek op de antropomorfische voorstelling van de Griekse goden door Xenophanes

Eén God, onder goden en mensen de grootste noch in gestalte, noch in geest gelijk aan de mensen. Alles wat bij de mensen schandelijk en verkeerd is Hebben Homerus en Hesiodus aan de goden toegeschreven: Stelen, echtbreken en elkaar...

Gedichten Sappho van Lesbos

Gedichten Sappho van Lesbos

 ... mooie vrouwen wat ik voel voor u verandert nooit... hoe kan die boerin je verblinden? die vrouw in boerenlompen die niet eens weet hoe een jurk over de enkels te draperen?... mooi is maar mooi voor een ogenblik goed is...