Bronnen uit de klassieke oudheid

Wetten van Draco

Wetten van Draco

Zelfs als men iemand zonder intentie heeft vermoord, zal men in ballingschap worden gestuurd. [...] Er kan gratie verleend worden, indien er een vader, een broer of zonen in leven zijn, en indien allen unaniem instemmen. [...] Indien er geen...

Vrouwen in Sparta

Vrouwen in Sparta

Er was in Sparta een legale actie tegen het niet huwen of het huwen op latere leeftijd of het slecht huwen. Ongehuwde mannen mochten niet gaan kijken naar de Gymnopaidiai. In de winter legden de autoriteiten hun op om rond de agora te wandelen in...

Spartaanse omgang met baby's

Spartaanse omgang met baby's

 De vader had niet de bevoegdheid om de baby op te voeden. Hij moest de baby naar een plaats brengen die leskhe heette, waar de oudste leden van de stam verzamelden en het kind inspecteerden. Als het goed gebouwd en sterk was, gaven ze het...

De Gallische oorlogen - Caesar over de Sueven

De Gallische oorlogen - Caesar over de Sueven

Het volk der Sueven is verreweg het grootste en oorlogzuchtigste van alle Germaanse volkeren. Men zegt dat ze honderd provincies hebben, en dat uit elke provincie jaarlijks 1000 soldaten worden opgeroepen. […] Als voedsel gebruiken ze...

Uitbuiting van de provincies

Uitbuiting van de provincies

‘…Alle grondbezit, ook al was het overgeërfd van vader op zoon, heeft hij krachtens zijn soevereine macht bij vonnis onteigend. Bij benadering is niet in te schatten welke sommen geld er geheven zijn op de goederen van de boeren...

Beschrijving van de Germanen door Caesar

Beschrijving van de Germanen door Caesar

 ‘In de volgende winter - het was het consulaatsjaar van Gnaeus Pompejus en Marcus Crassus - gingen de Usipeten en de Teukteren, Germaanse stammen, in grote menigte over de Rijn, niet ver van zijn uitmonding in zee. De oorzaak daarvan...

Ontstaan van de wetenschap door Archimedes

Ontstaan van de wetenschap door Archimedes

‘De mens werd eerst tot de beoefening van de wetenschap gebracht door de verwondering; dit geldt trouwens nu nog. Eerst verwondert hij zich over de meest voor de hand liggende problemen. Nadien verbaast hij zich geleidelijk over grotere...

De stichting van Rome volgens Plutarchus

De stichting van Rome volgens Plutarchus

‘ De stichter spant een koppel runderen, een mannelijk en een vrouwelijk dier, voor zijn ploeg waaraan hij een bronzen ploegschaar bevestigd heeft. Zo gaat hij zelf rondom de plek en trekt een diepe voor. Degenen die hem volgen, moeten de...

De stichting van Rome volgens Livius

De stichting van Rome volgens Livius

 Romulus en Remus waren tweelingbroers. Daarom kon er geen voorrang verleend worden volgens leeftijd en zouden de auguren uitmaken wie zijn naam zou geven aan de nieuwe stad en wie ze zou besturen na haar stichting: Romulus koos de Palatinus...