Bronnen uit de middeleeuwen

Een troubadourslied

Een troubadourslied

In een boomgaard onder de bebladerde meidoorn houdt de jonkvrouw haar vriend tegen zich aangedrukt, totdat de wachter roept, die de dageraad heeft gezien. O God, O God, die dageraad komt zo vlug! Behaagde het aan God dat de nacht nog niet...

Anatomie in de middeleeuwen

Anatomie in de middeleeuwen

"Hoezo, broeder Berthold, ik heb altijd gedacht dat hoe meer een mens at en dronk, des te sterker en kloeker hij werd en des te langer hij in leven bleef." "Dat is vals en ik zal u uitleggen waarom. De maag is in uw lichaam....

Concilie van Clermont - toespraak van Urbanus II

Concilie van Clermont - toespraak van Urbanus II

Gij weet geliefde broeders hoe de verlosser der mensheid, wanneer Hij tot ons heil mens werd, het beloofde land met zijn tegenwoordigheid verheerlijkte en door zijn wonderen en door zijn verlossingswerk dat Hij er verrichtte dat land bijzonder...

Gevaarlijk spel

Gevaarlijk spel

Alle jongemannen die een eerbare status wensen te verkrijgen, moeten zich niet te veel vermeien met en niet te veel aandacht besteden aan spelletjes waar de hebzucht hen kan verleiden, zoals het dobbelspel, want het is niet langer een spel als men...