Bronnen uit de middeleeuwen

Beperking van prostitutie

Beperking van prostitutie

[…] wijl er in vroeger tijd menig opstootje, krakeel en onenigheid is gerezen en vele mannen zijn geslagen en vermoord vanwege hun frequente bezoek aan en omgang met deernen in taveernes, brouwerijen van venters en andere plekken met een...

De Byzantijnse keizer

De Byzantijnse keizer

Op de eerste augustus [949] verliet ik Pavia. Ik zeilde de Po af en bereikte in drie dagen Venetië. Daar ontmoette ik een Griekse gezant, de eunuch Salemo, kamerheer van het paleis. Deze was net in Spanje geweest en in Saksen. Hij keek ernaar...

Keuze tussen een kind krijgen of maagd blijven

Keuze tussen een kind krijgen of maagd blijven

In dit anoniem, twaalfde eeuwse Provençaalse gedicht verzoeken twee jonge meisjes Vrouwe Carena om advies over het huwelijk. Ze krijgen de raad zich aan Coronat de Scienza te wijden. Dat is de Kroon der Kennis of God. Na Carenzat al bel...

Zin voor kleren

Zin voor kleren

Als iemand elegant en modieus gekleed gaat, zoals het een jongeman past, dan mag dat niet uit trots gebeuren en mag Onze Heer niet uit het oog worden verloren. Hoed je ervoor jezelf zodanig op te doffen dat je God uit het oog verliest, want als...

Chritine de Pizan over verkrachting

Chritine de Pizan over verkrachting

In 1405 schreef Christine de Pizan haar beroemdste prozawerk, Het Boek van de Stad der Vrouwen, waarin Rede, Gerechtigheid en Oprechtheid haar helpen met het bouwen van een stad, waarin gedistingeerde vrouwen zullen wonen. In dit fragment gaat ze...