Bronnen uit de middeleeuwen

Roelantslied

Roelantslied

1ste Oorspronkelijke tekst: Ende met coenen ghedachte. Haerre was wale Vier dusent met getale. Asli doen vernamen Datsi biden Fransoyen quamen, Si scieden hem op dat slechte, Alse die gene die wouden vechten, Ende deden ane halsberghe...

De groeiende macht van de Karolingers

De groeiende macht van de Karolingers

"Het geslacht van de Merovingers, waaruit de Franken gewoonlijk kun koningen kozen, zou hebben geregeerd tot aan koning Childerik. Die is op bevel van Romes paus Stephanus afgezet, kaalgeschoren en naar een klooster gestuurd. Hoewel de lijn...

Hoe de koning graaf Gwijde bij zich ontbood

Hoe de koning graaf Gwijde bij zich ontbood

Middelnederlands: Die coninc, daer ik vore af las, Ontboet den Grave daer hi was, Dat hi voren soude comen. Hi sprac: ‘Her Grave, ic heb vernomen Dat mijn volc al es verslegen Ende het sijn liede, diet u antegen, Dat dit al es bi uwen...

Gwijde van Dampierre sluit verbond met Engeland

Gwijde van Dampierre sluit verbond met Engeland

Middelnederlands: In desen tieden, dat verstaet So nam die Grave van Vlaenderen raet Anden coninc van Ingelant Ende worden beide daer een bant Omdat si wilden wederstaen Den coninc van Vrancrike sonder waen Te gader hebbensi dit...