Bronnen uit de middeleeuwen

Verovering van Jeruzalem

Verovering van Jeruzalem

Op dinsdag de zevende juni bereikten wij, juichend van blijdschap, de stad Jeruzalem, die wij volgens de regels der kunst insloten. (...) Gedurende dit beleg werden we zo gekweld door de dorst dat we de huiden van runderen en buffels aan elkaar...

Magna Charta

Magna Charta

Jan, door de genade van God koning van Engeland, heer van Ierland, hertog van Normandië en Aquitanië, graaf van Anjou aan de aartsbisschoppen, bisschoppen, abten, graven... en gelovigen, onze groet. Dat allen weten dat, onder goddelijke...

De regel van Benedictus

De regel van Benedictus

Cap. 16 Zevenmaal daags heb ik U lof gezongen (Ps. 119). Dit heilige getal zullen we waarmaken door een koorgebed bij het begin van elke taak: ‘s morgens, op het middaguur, ‘s avonds en bij de dagsluiting. Ook ‘s nachts...