Bronnen uit de byzantijnen

BRON TOEVOEGEN
De Byzantijnse keizer

De Byzantijnse keizer

Op de eerste augustus [949] verliet ik Pavia. Ik zeilde de Po af en bereikte in drie dagen Venetië. Daar ontmoette ik een Griekse gezant, de eunuch Salemo, kamerheer van het paleis. Deze was net in Spanje geweest en in Saksen. Hij keek ernaar...

De rijkdom van Constantinopel

De rijkdom van Constantinopel

De stad had ongeveer 750 000 inwoners. Beweerd werd dat men in de straten 72 verschillende talen kon horen. Koptische monniken verdrongen zich tussen joodse glasblazers, Perzische zijdehandelaars en Gepidische huurlingen die naar de stad waren...

Codex Justinianus - verantwoording

Codex Justinianus - verantwoording

Het was noodzakelijk telkens op dezelfde manier recht te spreken. Een commissie heeft de wetten, die uitgevaardigd waren door de Romeinse keizers, verzameld in een codex die onze naam draagt: de Codex Justinianus. Bovendien werden de uitspraken...

Kritiek op keizer Justinianus

Kritiek op keizer Justinianus

De keizer is wimpel van geest en lijkt als twee druppels water op een stompzinnige ezel die voortdurend met zijn oren klappert. Justinianus maakt van alles een chaos. Het is zijn enige wens de staatsgelden in het wilde weg over de balk te gooien....