Bronnen uit de late middeleeuwen

BRON TOEVOEGEN
Huwelijkstrouw tijdens de late middeleeuwen

Huwelijkstrouw tijdens de late middeleeuwen

Van Henricken de Beer van Loenvelct vander hanteringhen die hij gehadt heeft mit eender weduwen die hij geloeft hadde te trouwen omdat hij sijn wille van hier soude moegen gecrigen alsoe hij gedaen heeft duerende iii oft iiii maenden lanck daer af...

Keure van Nieuwpoort

Keure van Nieuwpoort

Het zij bekend aan allen, in de toekomst en in het heden, dat ik Filips, bij de gratie Gods graaf van Vlaanderen, volgend recht heb verleend aan de stedelingen, inwoners van de Nieuwe Stad (Nieuwpoort) 1. Wie heeft gedood, zal met zijn hoofd...

Robin Hood: feit of fictie?

Robin Hood: feit of fictie?

Hij is in alle opzichten het tegenovergestelde van Richard: listig in plaats van edelmoedig, een vogelvrije in plaats van een aanbedene. Robin Hood, de pijlsnelle jongen uit Sherwood Forest, lapt kruisvaart en minnedienst aan zijn laars en leeft...

Badhuizen in een film en een roman

Badhuizen in een film en een roman

Het badhuis ligt in een steeg in Brugge die men grappend het 'Maagdendal' noemt. Op het uithangbord staat een bad geschilderd met daaronder in sierlijke letters de naam van het etablissement: De Rode Deur. We stijgen af De poort van het...

Recept met vijgen en rozijnen

Recept met vijgen en rozijnen

SERVES SIX Rapey. Take half fyges and half raisouns; pike hem and waishe hem in water. Skalde hem in wyne, bray hem in a morter, and drawe hem thurgh a straynour. Cast hem in a pot and therwith powdour of peper and oother good powdours; alay it...

Auteur 'Karel ende Elegast' schreef ook 'Moriaen'

Auteur 'Karel ende Elegast' schreef ook 'Moriaen'

Via computerherkenning van rijmwoorden achterhaalde Mike Kestemont dat de auteur van 'Karel ende Elegast' ook nog andere werken op zijn conto heeft. Wie de schrijver van het middeleeuwse 'Karel ende Elegast' is, blijft ongeweten...

De tactiek van de levende muur

De tactiek van de levende muur

http://www.youtube.com/embed/fc2Ycm-dL4E