Huwelijkstrouw tijdens de late middeleeuwen

Brontekst

Van Henricken de Beer van Loenvelct vander hanteringhen die hij gehadt heeft mit eender weduwen die hij geloeft hadde te trouwen omdat hij sijn wille van hier soude moegen gecrigen alsoe hij gedaen heeft duerende iii oft iiii maenden lanck daer ...

Om meer te zien van deze fiche, gelieve te registreren of gebruik het formulier om in te loggen.