Bronnen uit de vroege middeleeuwen

BRON TOEVOEGEN
De Noormannen komen!

De Noormannen komen!

Abt Gozlinus en het leger dat bij hem was besloot tegen de Noormannen ten strijde te trekken. Ze zonden aan hen die aan de overkant van de Schelde woonden een boodschap om op een vaste dag samen te komen, zo dat de enen van hieruit, de anderen van...

Roelantslied

Roelantslied

1ste Oorspronkelijke tekst: Ende met coenen ghedachte. Haerre was wale Vier dusent met getale. Asli doen vernamen Datsi biden Fransoyen quamen, Si scieden hem op dat slechte, Alse die gene die wouden vechten, Ende deden ane halsberghe...

De groeiende macht van de Karolingers

De groeiende macht van de Karolingers

"Het geslacht van de Merovingers, waaruit de Franken gewoonlijk kun koningen kozen, zou hebben geregeerd tot aan koning Childerik. Die is op bevel van Romes paus Stephanus afgezet, kaalgeschoren en naar een klooster gestuurd. Hoewel de lijn...

De regel van Benedictus

De regel van Benedictus

Cap. 16 Zevenmaal daags heb ik U lof gezongen (Ps. 119). Dit heilige getal zullen we waarmaken door een koorgebed bij het begin van elke taak: ‘s morgens, op het middaguur, ‘s avonds en bij de dagsluiting. Ook ‘s nachts...

Over de missionering van Engeland

Over de missionering van Engeland

De afgodentempels van het volk moeten niet vernietigd worden, wel de afgodsbeelden die er zich bevinden. De tempels moet men met wijwater besprenkelen, altaren erin oprichten en relikwieën daarin leggen. Want als de tempels goed gebouwd zijn,...

Uit de Salische wet

Uit de Salische wet

Als een lijfeigene wordt beschuldigd van een diefstal, waarvoor een vrij man een weergeld van 15 solidi zou moeten betalen, zal de lijfeigene, op een bank uitgestrekt, 120 zweepslagen ontvangen. Als een vrij man een lijfeigene uitplundert,...

De vaas van Soissons

De vaas van Soissons

Clovis [482-511] geloofde nog in afgoden en zijn leger plunderde vele kerken. Zijn soldaten hadden samen met andere kostbare godsdienstige voorwerpen een buitengewone grote en mooie vaas uit een kerk geroofd. De bisschop van die kerk stuurde toen...