Bronnen uit de nieuwe tijd

Over Maria-Theresia

Over Maria-Theresia

Niemand zal loochenen dat zij een mooie vrouw is ... Zij heeft een levendige en sterke geest, die bekwaam is, met ernstige inspanning, ingewikkelde zaken op te lossen. Aan een vast oordeel is ook een sterk geheugen verbonden. Daarbij beheerst zij...

De Verlichting volgens Immanuel Kant

De Verlichting volgens Immanuel Kant

Verlichting betekent: het uittreden van de mens uit een staat van onmondigheid die hij aan zichzelf heeft te wijten. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder de leiding van een ander. Men heeft deze onmondigheid aan...

Dom Pedro

Dom Pedro

In het jaar 1428 werd geschreven dat Dom Peter (Pedro),de oudste zoon van de koning van Portugal, een groot reiziger was. Hij ging naar Engelland, Frankrijk, Alamein, van daaruit naar het Heilige Land en andere plaatsen; en hij kwam terug via...