Bronnen uit de eerste wereldoorlog

BRON TOEVOEGEN
Balfourverklaring

Balfourverklaring

2 november 1917 Geachte Lord Rothschild, Met groot genoegen zend ik u namens de regering van Zijne Majesteit de volgende sympathieverklaring met het Joodse zionistisch streven, welke aan het kabinet werd voorgelegd en door het kabinet...

Open brief van de Frontbeweging aan koning Albert I

Open brief van de Frontbeweging aan koning Albert I

Voor een leesbare afbeelding: http://kwikkel.be/Addenda/openbrief.jpg

Beschrijving van de loopgravenoorlog in WO I

Beschrijving van de loopgravenoorlog in WO I

“De dagen zijn heet en de lijken liggen onbegraven. We kunnen ze niet allemaal gaan halen; we zouden niet weten waar we ermee blijven moesten. Ze worden bovendien vanzelf al onder de grond gestopt door de granaten. Bij sommige zwelt de buik...

Brieven van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog

Brieven van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog

Achter op de wal liep een spoorbaantje naar de loopgraven bij The Bluff. Een tijdlang moest ik munitie, water, voorraden, eten en zo naar een plaats vlak achter de loopgraven brengen. Bij de terugreis legden ze lichamen op de trolley, mannen die...