Bronnen uit het oude nabije oosten

Echnaton

Echnaton

Lofzang van Echnaton aan de zon Schoon straalt gij aan de horizon van de hemel, gij levende Aton, die van het begin der tijden af leefde. Als gij opgaat aan de oostelijke horizon, vervult gij ieder land met uw schoonheid. Gij zijt licht en...

Het levenselixier

Het levenselixier

De oude voedingsmiddelensector was in het oude Egypte van groot belang. Dat gold in het bijzonder voor de bierproductie. De Egyptenaren worden zelfs, samen met de Mesopotamiërs, gezien als de uitvinderds van deze drank. Men maakte het bier...

De steen van Rosetta of Rosette: fragment

De steen van Rosetta of Rosette: fragment

 Terwijl farao Ptolemaeus, de eeuwig levende, de geliefde van Ptah, de god Epihanes, Eucharisto, de zoon van farao Ptolemaeus en koningin Arsinoe, de goden Philopatores, de weldoener was voor zowel de tempels als hen die daarin wonen, als...

Grafrovers en geheime cachettes

Grafrovers en geheime cachettes

In het 13de regeringsjaar van de farao, leven, voorspoed en gezondheid, mijn heer, vier jaar geleden sloot ik een overeenkomst met de timmerman Sethnacht (om de graven van de necropool te beroven). Wij vonden het graf van koning Sechemre...

Het graf als koninklijke schenking

Het graf als koninklijke schenking

 Wat dit graf betreft is het de koning van Opper- en Neder-Egypte Mykerinos – moge hij eeuwig leven – die mij haar plaats aanwees. Het gebeurde dat Zijne Majesteit zich op de weg bevond naast het koninklijk graf om de...

De taak van de vizier

De taak van de vizier

 Zijne majesteit zei tot hem: ‘Kijk naar het kantoor van een vizier. Waak over alles wat erin is. Het is de pijler van het ganse land. Een vizier zijn is niet aangenaam, het is bitter als gal.’

Mummificatie bij de Egyptenaren

Mummificatie bij de Egyptenaren

 De kostbaarste methode is als volgt: Eerst halen ze met een ijzeren haak de hersenen door de neusgaten naar buiten, gedeeltelijk ook door er medicamenten in te gieten. Dan maken ze met een scherpe vuursteen een snede in de buikwand en halen...