Inloggen / registreren

Bij de eerste aanmelding op de website registreert u zich door uw persoonlijke gegevens in te vullen. Bij volgende aanmeldingen volstaat het uw e-mailadres en wachtwoord in te vullen om in te loggen.  

In de registratieprocedure voegden we een lijn 'rekeningnummer' toe. Hier vult u het rekeningnummer in van de rekening van waarop het VVLG-lidgeld betaald werd. Dit is niet noodzakelijk altijd uw eigen rekeningnummer. Waarom deze procedure? Dit vergemakkelijkt de werking van onze ledenadministratie. Overschrijvingen werden en worden immers ook gedaan door partners van de leden, scholen met een andere v.z.w.-naam of naam van scholengroep en zo ontstond er dikwijls verwarring bij de ledenadministratie. De namen op de overschrijvingsformulieren vielen niet altijd te matchen met de namen van onze leden. Via het rekeningnummer valt nu wel beter te achterhalen welke betaling bij welke school of persoon hoort. Op deze wijze kunnen we ook gemakkelijker corresponderen met de instelling of persoon.

BELANGRIJK: Toegang tot de website wordt pas verleend na verificatie betaling via het opgegeven rekeningnummer. Voer dus zeker het juiste bankrekeningnummer in!

Studenten van de lerarenopleidingen geschiedenis aan de hogescholen en universiteiten blijven wel gratis toegang krijgen. Gelieve daarom te registreren met jullie persoonlijk e-mailadres van de hogeschool of universiteit.

Persoonlijke gegevens

Inloggegevens