Lessen

Mini-drama 'Socrates moet sterven'

Mini-drama 'Socrates moet sterven'

Drama in de geschiedenisles.  Door geschiedenis in mini-drama's voor te stellen scoren wij een hele gamma doelstellingen: de studenten zijn aktief : z|j acteren! i.p.v. dode feiten worden mensen uit het verleden levend...

De Romeinse godsdienst

De Romeinse godsdienst

Elke leerkracht zal het kunnen beamen: er zijn dankbare lesonder- werpen en er zijn ondankbare onderwerpen. Tot de laatste catego- rie behoren die thema’s die, wan- neer ze in de klas worden aange- kondigd, door de leerlingen ont- haald...

Multiculturaliteit binnen het Romeinse Rijk

Multiculturaliteit binnen het Romeinse Rijk

Multiculturaliteit binnen het Romeinse Rijk. Deze multiculturaliteit bespreken we op vier domeinen: het politieke, het economische, het sociaal-culturele en het religieuze domein. Ook behandelen we een case-study, namelijk de Gallo-Romeinse...

Geschiedenis in minidrama's: een steekpenningenschandaal in Rome

Geschiedenis in minidrama's: een steekpenningenschandaal in Rome

Drama in de geschiedenisles. Door geschiedenis in mini-drama's voor te stellen scoren wij een hele gamma doelstellingen: de studenten zijn actief : zij acteren! i.p.v. dode feiten worden mensen uit het verleden levend...

Rome en China in de antieke wereld  Een cultuurschok voor handelaars?

Rome en China in de antieke wereld Een cultuurschok voor handelaars?

Dit hoekenwerk wil de leerlingen op een actieve manier laten kennis maken met het Romeinse rijk en het Chinese rijk in de antieke wereld. De opbouw is driedelig (instap, 5 hoeken en conclusie). Het doelpubliek zijn leerlingen uit het eerste jaar...

Rome en China in de antieke wereld  Een cultuurschok voor handelaars?

Rome en China in de antieke wereld Een cultuurschok voor handelaars?

Dit hoekenwerk wil de leerlingen op een actieve manier laten kennis maken met het Romeinse rijk en het Chinese rijk in de antieke wereld. De opbouw is driedelig (instap, 5 hoeken en conclusie). Het doelpubliek zijn leerlingen uit het eerste jaar...

Sport in het oude Griekenland en Rome: populariteit en politieke invloed

Sport in het oude Griekenland en Rome: populariteit en politieke invloed

Een groepswerk en presentatie over dit thema.  Kennis en inzicht De leerlingen kunnen in enkele zinnen uitleggen wat de geziene sporten (Romeinse wagenrennen, gladiatorenspelen, Griekse wagenrennen, boksen, pankration, worstelen)...

Het Frankische Rijk

Het Frankische Rijk

Een presentatieles over de Franken vanaf Clovis tot en met het Verdrag van Verdun. http://www.kwikkel.be/Kwikkel/Keynote/Paginas/De_Karolingers.html

Webquest Spanje in het Ancien Régime

Webquest Spanje in het Ancien Régime

Webquest voor 3e jaar ASO: Spanje als voorbeeld van een multiculturele samenleving in het verleden. Deze ICT les kadert in de lessenreeks rond Islam in de middeleeuwen en de daaropvolgende reconquista. We lopen hierbij al een beetje vooruit op de...

Groepswerk Jonkvrouw

Groepswerk Jonkvrouw

Een groepswerk met twee onderwerpen uit de middeleeuwen in de week na de krokusvakantie voorstellen in de les. Er worden vier lessen voorzien om je onderwerp voor te bereiden en taken te verdelen telkens de volgende les. Les 1: L 9,...