Lessen

Sport en politiek in de oudheid en in de 19de eeuw

Sport en politiek in de oudheid en in de 19de eeuw

Deze lessen kaderen in het thema ‘Sport en politiek in de oudheid en in de 19de eeuw’. Dit thema wordt uitgewerkt in twee lesuren. Deze lessen worden het best gegeven nadat de leerlingen les kregen over de industriële revolutie en...

SPORT, EEN MANNENWERELD?  Sport en vrouwenemancipatie: spiegel of hefboom?

SPORT, EEN MANNENWERELD? Sport en vrouwenemancipatie: spiegel of hefboom?

Dit project is gewijd aan de wisselwerking tussen de emancipatiestrijd (de maatschappij) en de sport. Het project richt zich enerzijds op de rol die sportvrouwen hebben gespeeld binnen de emancipatiestrijd, en anderzijds op de invloed die de...

Les over het begrip kolonialisme

Les over het begrip kolonialisme

Waarom ‘kolonialisme’ als begrip verwarring zaait, en verkenning van alternatieven in de historiografie... Doelstellingen: De leerlingen begrijpen de essentie van het fenomeen van Europese overzeese expansie (en onderscheiden...

Congo in de Belgisch-Vlaamse en de postkoloniale Belgisch-Congolese collectieve herinnering

Congo in de Belgisch-Vlaamse en de postkoloniale Belgisch-Congolese collectieve herinnering

Onderzoek naar de nationale herinneringsculturen m.b.t. het koloniale verleden: hoe ziet de collectieve herinnering eruit? Hoe kunnen we dat uitzicht verklaren? Daartoe vergelijken we de bestaande nationale culturele herinnering m.b.t. het...

Rusland sinds 800. Een bewogen en complexe geschiedenis: diachrone leerunit voor leerlingen derde graad

Rusland sinds 800. Een bewogen en complexe geschiedenis: diachrone leerunit voor leerlingen derde graad

Uitgangspunt betrof een analyse van de representatie van Russische geschiedenis in Vlaamse leerboeken. Zowel inhoud als vorm en leerboekgrammatica werden in de analyse betrokken. Op basis hiervan werd een diachrone gevalstudie uitgewerkt over...

Luisteren naar de Leningradsymfonie van Sostakovitsj (1941) in Wereldoorlog II of in de Koude Oorlog: een wereld van verschil?

Luisteren naar de Leningradsymfonie van Sostakovitsj (1941) in Wereldoorlog II of in de Koude Oorlog: een wereld van verschil?

De verandering in maatschappelijke/ historische context zorgde voor een verandering in interpretatie van Sjostakovitsj en zijn symfonie. Dit vormt het onderwerp van deze les. De leerlingen onderzoeken en confronteren verschillende bronnen over...

Bronnen uit de USSR en Rusland (20e – 21e eeuw) Deel 1

Bronnen uit de USSR en Rusland (20e – 21e eeuw) Deel 1

Zes bronnen uit de Russische en Sovjet-Russische geschiedenis van de 20e en 21e eeuw worden voorgesteld, waarmee leerlingen va de derde graad aan de slag kunnen. Tekstuele en visuele bronnen over de start voor Rusland van WO I en het revolutiejaar...

Bronnen uit de USSR en Rusland (20e – 21e eeuw) deel 2

Bronnen uit de USSR en Rusland (20e – 21e eeuw) deel 2

Zes bronnen uit de Russische en Sovjet-Russische geschiedenis van de 20e en 21e eeuw worden voorgesteld, waarmee leerlingen va de derde graad aan de slag kunnen. Tekstuele en visuele bronnen over de start voor Rusland van WO I en het revolutiejaar...

Bronnen uit de USSR en Rusland (20e – 21e eeuw) deel 3

Bronnen uit de USSR en Rusland (20e – 21e eeuw) deel 3

Zes bronnen uit de Russische en Sovjet-Russische geschiedenis van de 20e en 21e eeuw worden voorgesteld, waarmee leerlingen va de derde graad aan de slag kunnen. Tekstuele en visuele bronnen over de start voor Rusland van WO I en het revolutiejaar...