Lessen

Website middeleeuws Spanje

Website middeleeuws Spanje

Deze computerles is gemaakt als opdracht voor het ICT-seminarie van de ALO/SLO-geschiedenis van de KU.Leuven. De studenten hebben gebruikt gemaakt van speciale software ontworpen voor de STORIA-methode van de uitgeverij VAN IN.  De les heeft...

1492. Conquest of paradise

1492. Conquest of paradise

Een oefening historische kritiek op deze speelfilm. In deze les onderzoeken we, aan de hand van het logboek van Columbus (een primaire bron), de historische waarde van de film ‘1492. Conquest of paradise’. Gemaakt door Steven...

Zeereizen door Europa en China in de 15de eeuw

Zeereizen door Europa en China in de 15de eeuw

Dit lespakket heeft de zeereizen van zowel Europa in de 15de eeuw als China in de vroege 15de eeuw als onderwerp. De doelgroep van dit pakket zijn leerlingen van het vierde jaar van het Algemeen Secundair Onderwijs. De leerlingen maken aan de hand...

Marrakesh sinds de middeleeuwen - 3tso

Marrakesh sinds de middeleeuwen - 3tso

De leerlingen worden meegenomen op een reis door de tijd. Ze landen in het jaar 1250 in de stad Marrakesh. In drie hoeken verkennen de leerlingen de verschillende aspecten van het middeleeuwse Marrakesh : de stad en haar gebouwen, de verschillende...

Marokko tijdens de middeleeuwen

Marokko tijdens de middeleeuwen

Een les die vooral dient voor 3 aso.  Hoe zag de Marokkaanse samenleving eruit tijdens de middeleeuwen? Hoe verliep de verovering door de islam? … Dit zijn de centrale vragen in deze lesmodule. Een motiverende combinatie-oefening,...

Berberdynastieën in Marokko

Berberdynastieën in Marokko

Hoe zag de Marokkaanse samenleving eruit tijdens de middeleeuwen? Hoe verliep de verovering door de islam? … Dit zijn de centrale vragen in deze lesmodule. Een motiverende combinatie-oefening, die hun voorkennis over de islam activeert,...

Zeereizen door Europa en China in de 15de eeuw

Zeereizen door Europa en China in de 15de eeuw

Dit lespakket heeft de zeereizen van zowel Europa in de 15de eeuw als China in de vroege 15de eeuw als onderwerp. De doelgroep van dit pakket zijn leerlingen van het vierde jaar van het Algemeen Secundair Onderwijs. De leerlingen maken aan de hand...

Werd keizer Karel in Gent geboren?

Werd keizer Karel in Gent geboren?

Werd keizer Karel in Gent dan wel in Eeklo geboren? Een oefening in de historische methode aan de hand van een stellingenspel (Derde graad, 7de jaar TSO of 6de jaar ASO) Onderwerp en centrale probleemstelling In het jaar 2000 verscheen de...

De Nederlanden en het bewind van Filips II 1555-1598

De Nederlanden en het bewind van Filips II 1555-1598

Vandaag proberen we meer dan ooit een zo zinvol mogetijk geschiedenisonderwijs te geven. Bij voorkeur kiezen we lesonderwerpen die het inzicht van de leerlingen vergroot in de maatschappij waarin zij leven. Hierbij trachten we meestal...

Iconografie en iconologie

Iconografie en iconologie

Nogal wat leerkrachten geschiedenis hebben de neiging al te veel aandacht te besteden aan het politieke domein. Het sociaal-economische domein komt ook wel aan zijn trekken maar dan vaak als element in de opbouw van politieke macht. Het culturele...