Lessen

Lessenreeks 2 beeldvorming indianen

Lessenreeks 2 beeldvorming indianen

De leerlingen leren over stereotiepe beelden en vooroordelen via het onderwerp ‘Indianen’. Ze begrijpen een heel algemene geschiedenis van deze bevolkingsgroep en kunnen die inzichten toepassen op verschillende vormen van groepswerk....

De Eerste Wereldoorlog voor de eerste graad

De Eerste Wereldoorlog voor de eerste graad

Een kennismaking met de Eerste Wereldoorlog in de eerste graad.

Actief historisch denken: voorbeeld Eerste Wereldoorlog

Actief historisch denken: voorbeeld Eerste Wereldoorlog

Mysterie Wie is er schuldig aan het ontstaan van Wereldoorlog I? De Eerste Wereldoorlog, met zijn oorzaken en gevolgen, komt in elke onderbouw methode aan bod. Voor leerlingen zijn de oorzaken vaak abstract en complex, met als gevolg dat ze...

Humor in de geschiedenisles

Humor in de geschiedenisles

Jarenlang negeerde het onderwijs het gebruik van humor als wezenlijk onderdeel van de instructieactiviteit, bij de lerarenopleiding en als middel tot de cre- atie van een positieve leeromgeving. Humor werd lange tijd uit vele klaslokalen verbannen...

Het nazisme: verering of verkrachting van het Germaanse verleden?

Het nazisme: verering of verkrachting van het Germaanse verleden?

De leerlingen hebben de lessenreeks over het nazisme afgerond en hebben de Duitse expansiepolitiek reeds gezien. Alle kenmerken van de ideologie zijn besproken en nu wordt ingezoomd op een minder goed gedocumenteerd en gekend fenomeen, dat vaak...

Holocaust en herinnering

Holocaust en herinnering

De lessenreeks ‘Holocaust en Herinnering’ werd ontworpen door medewerkers van de lerarenopleiding geschiedenis van de K. U. Leuven. De lessenreeks was initieel bedoeld als een audiovisueel project waarbij de uitvoering ervan in de klas...

Marokko als protectoraat voor 5aso

Marokko als protectoraat voor 5aso

Kunnen we Marokkaanse jongeren warm maken voor het vak geschiedenis door aandacht te besteden aan de geschiedenis van hun land van herkomst? Kunnen we ook bij niet-Marokkaanse jongeren interesse opwekken voor de geschiedenis van...

De verwestering van Marokko in de 19e eeuw - 5tso

De verwestering van Marokko in de 19e eeuw - 5tso

Kunnen we Marokkaanse jongeren warm maken voor het vak geschiedenis door aandacht te besteden aan de geschiedenis van hun land van herkomst? Kunnen we ook bij niet-Marokkaanse jongeren interesse opwekken voor de geschiedenis van Marokko? Hoe...

De Armeense kwestie

De Armeense kwestie

Leerlingen buigen zich over de Armeense Kwestie: ze gaan als een onderzoekscommissie te werk en gaan de volgende vragen tijdens deze les proberen te beantwoorden. Wat gebeurde er tussen 1915 en 1917 in het Ottomaanse Rijk? Op welke manier komt...

Diversiteit binnen het Ottomaanse rijk

Diversiteit binnen het Ottomaanse rijk

De leerlingen maken kennis met de Ottomaanse diversiteit en kunnen in eigen woorden verklaren hoe daar een einde aan kwam. De leerlingen kunnen 4 verschillende soorten van diversiteit in het Ottomaanse rijk van de 19de eeuw benoemen. Ze kunnen van...