Lessen

Oriëntalisme in de 19e eeuw

Oriëntalisme in de 19e eeuw

De leerlingen duiken in een familiegeschiedenis op zoek naar de wortels van de Turkse cultuur. Ze maken daarbij kennis met het clichébeeld dat in het Westen werd opgehangen van de mythische “Oriënt”, dat niet strookte met...

Het sultanaat in de 19e eeuw

Het sultanaat in de 19e eeuw

We behandelen de lange 19de eeuw in het Ottomaanse rijk aan de hand van een voorstelling van het sultanaat. Het is de bedoeling een activerende les te ontwikkelen, waarbij we gebruik maken van hoekenwerk en begeleid zelfstandig leren. We hangen de...

China: Wij en Zij

China: Wij en Zij

Het lessenpakket heeft tot doel de leerlingen kritisch te leren nadenken over culturele verschillen. Dit gebeurt door middel van een comparatief en kritisch bronnenonderzoek, verdeeld in 4 bundels. Deze 4 bundels geven 4 verschillende zienswijzen...

De kunst van het kijken

De kunst van het kijken

Enerzijds leven onze leerlingen in een tijd waar ze overspoeld worden met tentoonstellingen van historische of kunsthistorische inslag. De retrospectieve tentoonstellingen volgen elkaar op. Dat kunstenaars niet meer overle- den hoeven te zijn om...

De armoedegrens

De armoedegrens

De leerlingen kennen de wereld na 1945. Kolonisatie en dekolonisatie van landen in het Zuiden is al aan bod gekomen. De lln hebben reeds inzicht in hoe de eerste en tweede wereld historisch gezien rijk werden en de derde wereld...

De mediatisering van het Midden-Oosten

De mediatisering van het Midden-Oosten

De lezer van Hermes moet niet overtuigd worden van het feit dat geschiedenis belangrijk is om de huidige wereld te begrijpen. Elke leerkracht met enige ervaring weet evenwel dat voor veel leerlingen geschiedenis te abstract is. Actualiseren...

Midden-Oosten op middellange termijn

Midden-Oosten op middellange termijn

Het Midden-Oosten staat, spijtig genoeg, bijna ononderbroken in de actualiteit. Deze casus heeft bijgevolg recht op een ruime plaats in de jaarplanning van de leraar geschiedenis van het zesde jaar MO. De onderstaande les laat op een evenwichtige...

De mediatisering van het Midden-Oosten.

De mediatisering van het Midden-Oosten.

De lezer van Hermes moet niet overtuigd worden van het feit dat geschiedenis belangrijk is om de huidige wereld te begrij- pen. Elke leerkracht met enige ervaring weet evenwel dat voor veel leerlingen geschiedenis te abstract is. Actualiseren is...

Cartoons in de geschiedenisles

Cartoons in de geschiedenisles

In het kader van een module binnen de vroegere AILO- opleiding aan de Gentse universiteit, werkten enkele studenten rond het thema ‘cartoons en moslimfundamentalisme’ met het oog op lesimplementatie. Het werd een werkstuk met veel...

Media en Tiananmen

Media en Tiananmen

Voor deze mediataak werden drie verschil lende bronnen gezocht over het onderwerp: “Tiananmen”. Meer concreet gaat het over de gebeurtenissen die zich in 1989 op het Tiananmen-plein of het plein van de Hemelse Vrede in Beijing hebben...