Lessen

Eetculturen 2

Eetculturen 2

Geschiedenis op je bord Als we vandaag in de voedingsrekken van de supermarkten kijken, zien we dat er een heel scala aan voedingswaren bestaat. In tegenstelling tot wat gedacht wordt, is dat niet alleen het gevolg van de globalisatie van de...

Landschapsanalyse 1

Landschapsanalyse 1

Landschapsanalyse Het dorp vertelt Een dorp is meer dan een plek waar je woont. Door te graven in de rijke geschiedenis van één zelfgekozen dorp wordt de evolutie van een agrarische naar geürbaniseerde samenleving...

Landschapsanalyse 2

Landschapsanalyse 2

Stille getuigen. Kaarten in verandering Hoe is het landschap geëvolueerd sinds 1770? Wat is het effect van de industriële revolutie geweest op onze contreien? In welke mate beseffen de leerlingen dit? Wij bieden een systematische...

De landbouw in beeld 1

De landbouw in beeld 1

Documentaires Binnen 50 jaar landbouw op de maan? De modernisering van de Belgische landbouw in beeld In de laatste 150 jaar heeft de landbouw een enorme evolutie doorgemaakt, waarbij ze zich van een kleinschalige, door handenarbeid en...

De landbouw in beeld 2

De landbouw in beeld 2

Documentaires “Boerensymfonie, het leven van de boer op het ritme van de natuur” Met deze in scène gezette documentaire probeerde gerenommeerd filmmaker Henri Storck het Belgische boerenleven tijdens de Tweede...

De agrarische wereld in beeldverhalen

De agrarische wereld in beeldverhalen

Boer zkt. Strip. De agrarische wereld in beeldverhalen Ondanks Xbox’en, iPads en Facebook, blijven strips zich handhaven in de ontspanningswereld van jongvolwassenen. Vaak bepalen ze ook mee hun wereldbeeld. Geschiedenis is een...

Historische speelfilms

Historische speelfilms

De leerlingen onderzoeken een historische film op drie vlakken: het narratieve, historisch-kritische en filmische aspect. Hun bevindingen kunnen voorgesteld worden aan de klasgroep of op een mondeling examen. Deze opdracht kan gebruikt worden voor...

In de voetsporen van de viziers

In de voetsporen van de viziers

Tijdens het eerste lesuur krijgen de leerlingen een inleiding op de geschiedenis van het Ottomaanse rijk. De leerlingen maken kennis met de belangrijkste sultans, met de uitbreiding van het rijk en met enkele belangrijke termen in verband met de...

Het Midden-Oosten in de 20e en 21 eeuw

Het Midden-Oosten in de 20e en 21 eeuw

Een website om een tamelijk moeilijk onderwerp te kaderen alvorens het in de klas verder te behandelen en uit te diepen.   Zie de website voor de 3 grote opdrachten. 

Olympische Spelen: Oud of nieuw

Olympische Spelen: Oud of nieuw

Deze les kadert in het thema ‘Sport en politiek in de Oudheid en in de 19de eeuw’. Dit thema wordt uitgewerkt in twee lesuren. Deze lessen worden het best gegeven nadat de leerlingen les kregen over de industriële revolutie en de...