doorheen de tijden

Overzicht agrarische geschiedenis.

Overzicht agrarische geschiedenis.

Filip Van Tricht brengt een overzichtsles over de agrarische periode, waarin hij o.m. aan de hand van diverse bronnen de gemeenschappelijke kenmerken van die periode probeert bloot te leggen, het eurocentrische karakter van de periodebenaming...

Van feodale rijken naar monarchale staten

Van feodale rijken naar monarchale staten

TEGENSTELLINGEN BINNEN EN TUSSEN DE EUROPESE STATEN : POLITIEKE ONTWIKKELINGEN IN DE 15DE TOT DE 18DE EEUW. Het leerplan AV Geschiedenis van OVSG voor TSO/KSO1 is een graadsleerplan, voor het 1e en 2e leerjaar van de tweede graad (3e en 4e...

Project geschiedenis van mijn gemeente

Project geschiedenis van mijn gemeente

Projecten rond verwerkend leren en ‘oral history’ in de klas moeten haalbaar zijn. Ze mogen noch de docent noch de student afschrikken. Men moet in het project geloven. Het onderwerp moet duidelijk omschreven zijn. Men moet de...

Het referentiekader van de geschiedenis 3

Het referentiekader van de geschiedenis 3

Een referentiekader voor de geschiedenis en vooral toegepast op de leerstof van het derde jaar. 

Het referentiekader van de geschiedenis 4

Het referentiekader van de geschiedenis 4

Een referentiekader voor de geschiedenis en vooral toegepast op de leerstof van het vierde jaar. 

Eetculturen 1

Eetculturen 1

Van reuzel tot sushi, een (r)evolutie in onze eetcultuur Eetcultuur en mondelinge geschiedenis Onze dagelijkse kost zag er vijftig jaar geleden heel anders uit: zo had men nog nooit van wokken, sushi of zelfs spaghetti bolognese gehoord. Vaak...

Eetculturen 2

Eetculturen 2

Geschiedenis op je bord Als we vandaag in de voedingsrekken van de supermarkten kijken, zien we dat er een heel scala aan voedingswaren bestaat. In tegenstelling tot wat gedacht wordt, is dat niet alleen het gevolg van de globalisatie van de...

Landschapsanalyse 1

Landschapsanalyse 1

Landschapsanalyse Het dorp vertelt Een dorp is meer dan een plek waar je woont. Door te graven in de rijke geschiedenis van één zelfgekozen dorp wordt de evolutie van een agrarische naar geürbaniseerde samenleving...

Landschapsanalyse 2

Landschapsanalyse 2

Stille getuigen. Kaarten in verandering Hoe is het landschap geëvolueerd sinds 1770? Wat is het effect van de industriële revolutie geweest op onze contreien? In welke mate beseffen de leerlingen dit? Wij bieden een systematische...

De landbouw in beeld 1

De landbouw in beeld 1

Documentaires Binnen 50 jaar landbouw op de maan? De modernisering van de Belgische landbouw in beeld In de laatste 150 jaar heeft de landbouw een enorme evolutie doorgemaakt, waarbij ze zich van een kleinschalige, door handenarbeid en...