eigen tijd

De kunst van het kijken

De kunst van het kijken

Enerzijds leven onze leerlingen in een tijd waar ze overspoeld worden met tentoonstellingen van historische of kunsthistorische inslag. De retrospectieve tentoonstellingen volgen elkaar op. Dat kunstenaars niet meer overle- den hoeven te zijn om...

De armoedegrens

De armoedegrens

De leerlingen kennen de wereld na 1945. Kolonisatie en dekolonisatie van landen in het Zuiden is al aan bod gekomen. De lln hebben reeds inzicht in hoe de eerste en tweede wereld historisch gezien rijk werden en de derde wereld...

De mediatisering van het Midden-Oosten

De mediatisering van het Midden-Oosten

De lezer van Hermes moet niet overtuigd worden van het feit dat geschiedenis belangrijk is om de huidige wereld te begrijpen. Elke leerkracht met enige ervaring weet evenwel dat voor veel leerlingen geschiedenis te abstract is. Actualiseren...

Midden-Oosten op middellange termijn

Midden-Oosten op middellange termijn

Het Midden-Oosten staat, spijtig genoeg, bijna ononderbroken in de actualiteit. Deze casus heeft bijgevolg recht op een ruime plaats in de jaarplanning van de leraar geschiedenis van het zesde jaar MO. De onderstaande les laat op een evenwichtige...

De mediatisering van het Midden-Oosten.

De mediatisering van het Midden-Oosten.

De lezer van Hermes moet niet overtuigd worden van het feit dat geschiedenis belangrijk is om de huidige wereld te begrij- pen. Elke leerkracht met enige ervaring weet evenwel dat voor veel leerlingen geschiedenis te abstract is. Actualiseren is...

Cartoons in de geschiedenisles

Cartoons in de geschiedenisles

In het kader van een module binnen de vroegere AILO- opleiding aan de Gentse universiteit, werkten enkele studenten rond het thema ‘cartoons en moslimfundamentalisme’ met het oog op lesimplementatie. Het werd een werkstuk met veel...

Media en Tiananmen

Media en Tiananmen

Voor deze mediataak werden drie verschil lende bronnen gezocht over het onderwerp: “Tiananmen”. Meer concreet gaat het over de gebeurtenissen die zich in 1989 op het Tiananmen-plein of het plein van de Hemelse Vrede in Beijing hebben...

De macht van de media

De macht van de media

Met het lesonderwerp “de macht van de media” willen we in de leerstof aantonen dat de media steeds machtig geweest is, maar vooral in de 20e eeuw een evolutie heeft ondergaan tot een vierde macht naast de andere drie traditionele...

Project Oral history & migratie

Project Oral history & migratie

De leerlingen interviewen migranten om het breder kader van migraties met behulp van de historische methode onder de knie te krijgen. Bij onderstaande link kan u de theorie en praktijk van dit project volledig raadplegen. Dit project werd...

De verzorgingsstaat

De verzorgingsstaat

Het ontstaan van de verzorgingsstaat, de problemen en verdere trends inzake deze materie. Zeer goede les voor een 6e jaar tso.