Strijd om de Oekraïne. Een diplomatiek spel over geopolitiek

Strijd om de Oekraïne. Een diplomatiek spel over geopolitiek

Omschrijving

Deze leereenheid, bestaande uit twee leseenheden, laat leerlingen van het 6de jaar zich inleven in het conflict rond de invloedssferen m.b.t. Oekraïne. Dit gebeurt onder de vorm van een diplomatiek spel, waarin leerlingen vanuit een toegewezen positie leren zich in te leven in een rol, op grond daarvan leren argumenten te selecteren en met die argumenten leren te onderhandelen. Zo leren ze ‘spelenderwijze’ noties van geopolitiek, onderhandelingsmechanismen en multiperspectiviteit.

Siegfried Evens & Tom Simoens

 

Bestanden

1. 3 a Strijd om Oekraïne.docx
2. 3 b Strijd om Oekraïne-steekkaarten.docx