Rome en China in de antieke wereld Een cultuurschok voor handelaars?

Rome en China in de antieke wereld Een cultuurschok voor handelaars?

Omschrijving

Dit hoekenwerk wil de leerlingen op een actieve manier laten kennis maken met het Romeinse rijk en het Chinese rijk in de antieke wereld. De opbouw is driedelig (instap, 5 hoeken en conclusie). Het doelpubliek zijn leerlingen uit het eerste jaar secundair onderwijs. Dit didactisch product beslaat minstens 2 lesuren, en maximaal 3 lesuren.

Bestanden

1. b67cdb.zip