Mini-drama 'Socrates moet sterven'

Mini-drama 'Socrates moet sterven'

Omschrijving

Drama in de geschiedenisles. 

Door geschiedenis in mini-drama's voor te stellen scoren wij een hele gamma doelstellingen:

  • de studenten zijn aktief : z|j acteren!
  • i.p.v. dode feiten worden mensen uit het verleden levend voorgesteld! 
  • zij oefenen of verwerven ludiek sociale vaardigheden,
  • ook gevoelens komen aan bod naast de intellectuele vaardigheden,
  • het is samenspel : teamwork !
  • kleine feitjes worden verwerkt tot een geheel (synthese),
  • mogelijkheid tot kennisoverdracht op het publiek op speelse wijze,
  •  naast toneel kunnen ook andere media gebruikt worden: video, film, schimmenspel, poppenkast ...
Dit drama behandelt de dood van Socrates.  

Bestanden

1. Socrates moet sterven.pdf