De Romeinse godsdienst

De Romeinse godsdienst

Omschrijving

Elke leerkracht zal het kunnen beamen: er zijn dankbare lesonder- werpen en er zijn ondankbare onderwerpen. Tot de laatste catego- rie behoren die thema’s die, wan- neer ze in de klas worden aange- kondigd, door de leerlingen ont- haald worden op een gezucht dat de vergelijking kan weerstaan met de gemiddelde snijdende noorden- wind. Het lesonderwerp staat te ver van hun leefwereld en: onbekend maakt onbemind. Hoe slaag je er in om leerlingen te boeien met een onderwerp waar zij weinig of geen affiniteit mee hebben?
Tijdens mijn stage werd ik al meteen met deze uitdaging van het geschiedenisonderwijs geconfron- teerd. Eén van de lesonderwerpen die ik zou onderwijzen was immers “De Romeinse godsdienst”. De leer- lingen van vandaag warm maken voor religie leek me al een titanen- opdracht, hoe zou ik hen dan kun- nen boeien voor de Romeinse gods- dienstbeleving? Zoals het een gedreven geschiedenisleerkracht echter betaamt ging ik meteen aan de slag, op zoek naar de geschikte invalshoek en die tijdsdocumenten die de leerlingen nieuwsgierig naar en betrokken zouden maken bij het thema. In dit artikel zal ik deze les bespreken, aan de hand van de documenten die ik gebruikte.

Bestanden

1. Romeinse Godsdienst.pdf