middeleeuwen

Het Frankische Rijk

Het Frankische Rijk

Een presentatieles over de Franken vanaf Clovis tot en met het Verdrag van Verdun. http://www.kwikkel.be/Kwikkel/Keynote/Paginas/De_Karolingers.html

Webquest Spanje in het Ancien Régime

Webquest Spanje in het Ancien Régime

Webquest voor 3e jaar ASO: Spanje als voorbeeld van een multiculturele samenleving in het verleden. Deze ICT les kadert in de lessenreeks rond Islam in de middeleeuwen en de daaropvolgende reconquista. We lopen hierbij al een beetje vooruit op de...

Groepswerk Jonkvrouw

Groepswerk Jonkvrouw

Een groepswerk met twee onderwerpen uit de middeleeuwen in de week na de krokusvakantie voorstellen in de les. Er worden vier lessen voorzien om je onderwerp voor te bereiden en taken te verdelen telkens de volgende les. Les 1: L 9,...

Website middeleeuws Spanje

Website middeleeuws Spanje

Deze computerles is gemaakt als opdracht voor het ICT-seminarie van de ALO/SLO-geschiedenis van de KU.Leuven. De studenten hebben gebruikt gemaakt van speciale software ontworpen voor de STORIA-methode van de uitgeverij VAN IN.  De les heeft...

1492. Conquest of paradise

1492. Conquest of paradise

Een oefening historische kritiek op deze speelfilm. In deze les onderzoeken we, aan de hand van het logboek van Columbus (een primaire bron), de historische waarde van de film ‘1492. Conquest of paradise’. Gemaakt door Steven...

Zeereizen door Europa en China in de 15de eeuw

Zeereizen door Europa en China in de 15de eeuw

Dit lespakket heeft de zeereizen van zowel Europa in de 15de eeuw als China in de vroege 15de eeuw als onderwerp. De doelgroep van dit pakket zijn leerlingen van het vierde jaar van het Algemeen Secundair Onderwijs. De leerlingen maken aan de hand...

Marrakesh sinds de middeleeuwen - 3tso

Marrakesh sinds de middeleeuwen - 3tso

De leerlingen worden meegenomen op een reis door de tijd. Ze landen in het jaar 1250 in de stad Marrakesh. In drie hoeken verkennen de leerlingen de verschillende aspecten van het middeleeuwse Marrakesh : de stad en haar gebouwen, de verschillende...

Marokko tijdens de middeleeuwen

Marokko tijdens de middeleeuwen

Een les die vooral dient voor 3 aso.  Hoe zag de Marokkaanse samenleving eruit tijdens de middeleeuwen? Hoe verliep de verovering door de islam? … Dit zijn de centrale vragen in deze lesmodule. Een motiverende combinatie-oefening,...

Berberdynastieën in Marokko

Berberdynastieën in Marokko

Hoe zag de Marokkaanse samenleving eruit tijdens de middeleeuwen? Hoe verliep de verovering door de islam? … Dit zijn de centrale vragen in deze lesmodule. Een motiverende combinatie-oefening, die hun voorkennis over de islam activeert,...

Zeereizen door Europa en China in de 15de eeuw

Zeereizen door Europa en China in de 15de eeuw

Dit lespakket heeft de zeereizen van zowel Europa in de 15de eeuw als China in de vroege 15de eeuw als onderwerp. De doelgroep van dit pakket zijn leerlingen van het vierde jaar van het Algemeen Secundair Onderwijs. De leerlingen maken aan de hand...