Groepswerk Jonkvrouw

Groepswerk Jonkvrouw

Omschrijving

Een groepswerk met twee onderwerpen uit de middeleeuwen in de week na de krokusvakantie voorstellen in de les. Er worden vier lessen voorzien om je onderwerp voor te bereiden en taken te
verdelen telkens de volgende les.
Les 1: L 9, 21/1:
Klasgesprek omtrent het boek en uiteindelijk de verdeling in groepjes van drie. In deze les denk je na over welke vragen je stelt in functie van je gekozen onderwerp.
Les 2: Mediatheek, 23/1:
Voorstelling van je gevonden informatie in de groep. Hier heb je mogelijkheid om op internet te zoeken en in naslagwerken van de mediatheek te zoeken. Elke groep kan iemand via een
beurtsysteem afvaardigen om op te zoeken op de computer.
Les 3: Mediatheek, 28/1:
Idem als vorige, nu geef je wel al je voorlopige informatie af aan mij.
Les 4: 01, 30/1:
Werken aan je presentatie en/of schriftelijk verslag op de computer, breng een geheugenstick mee
Les 5: 11/2: begin van de presentaties...
De schriftelijke weerslag: drie pagina’s en vermeld je bronnen erbij; correct Nederlands gebruiken; toon je inzicht
De mondelinge presentatie duurt 10 minuten en liefst met een powerpoint, gebruik ook tv, foto’s, overhead... Je mag ook gerust een stukje film tonen.
Iedereen geeft tegen 28 januari een lijst met moeilijke woorden en/of uitdrukkingen af. Wie welke pagina’s voor zijn rekening wordt afgesproken met mij.
Noteer ook de pagina’s in het boek waar er een raakvlak is met je onderwerp.

Geleide website voor het maken van het groepswerk: http://kwikkel.be/Addenda/Jonkvrouw/Jonkvrouw/Inleiding.html

 

Bestanden

1. Groepswerk Roman.pdf