nieuwste tijd

De dekolonisatie van Latijns-Amerika

De dekolonisatie van Latijns-Amerika

Het begin van de 21ste eeuw wordt deels gekenmerkt door globalisatie. De verhoudingen tussen het noorden en het zuiden van de wereld veranderen grondig. Aandacht voor dit gegeven mag niet ontbreken in het geschiede- nisonderwijs. In de volgende...

De dekolonisatie van Haïti

De dekolonisatie van Haïti

Het begin van de 21ste eeuw wordt deels gekenmerkt door globalisatie. De verhoudingen tussen het noorden en het zuiden van de wereld veranderen grondig. Aandacht voor dit gegeven mag niet ontbreken in het geschiede- nisonderwijs. In de volgende...

De Vlaamse ontvoogdingsstrijd

De Vlaamse ontvoogdingsstrijd

De tegenstelling tussen Vlaams en Waals is deel van de verplichte casus over België in het vak geschiedenis van het vijfde jaar. Omdat communautaire spanningen nooit echt uit de lucht zijn, is deze verplichting terecht. Met de toenemende...

Rusland in de tweede helft van de 19e eeuw en bij de aanvang van de 20e eeuw.

Rusland in de tweede helft van de 19e eeuw en bij de aanvang van de 20e eeuw.

Les met heel veel interessante bronnen die illustreren waarom de veranderingsprocessen tussen 1850 - 1917 hebben geleid tot de Russische revolutie. 

Missionering bij de indianen in Noord-Amerika in de 19e eeuw. Casestudy: Pieter Jan De Smet

Missionering bij de indianen in Noord-Amerika in de 19e eeuw. Casestudy: Pieter Jan De Smet

Bij de tentoonstelling die momenteel loopt in het Caermersklooster in Gent over pater De Smet en de Noord-Amerikaanse indianen (gratis tentoonstelling, en meer dan de moeite waard!) ontwikkelden de SLO-studenten van de KULeuven een aantal...

Les 'Bekeer een indiaan' Les in historische inlevingsvermogen

Les 'Bekeer een indiaan' Les in historische inlevingsvermogen

Doelen Leerlingen kunnen goede en slechte argumenten herkennen bij de bekering van Noord- Amerikaanse indianen. Leerlingen kunnen minstens drie kenmerken geven uit het wereldbeeld van indianen of native Americans en missionarissen. Leerling...

Once Upon a Uranium Mine - De radioactieve erfenis van de Navajo Nation

Once Upon a Uranium Mine - De radioactieve erfenis van de Navajo Nation

Once Upon a Uranium Mine: het klinkt als het begin van een sprookje, maar dat is het helaas niet. Wanneer de Verenigde Staten op 6 augustus 1945 een atoombom op de Japanse havenstad Hiroshima laten vallen, luidt dat ook meteen het begin van de...

Lessenreeks 1 beeldvorming indianen

Lessenreeks 1 beeldvorming indianen

In de eerste les maken de lln. kennis met drie verschillende beelden die bestaan over indianenstammen in Noord-Amerika. Na een inleiding rond de V.S. in de 19e E, gaan we over op een hoekenwerk waarin de leerlingen in groepjes (van ongeveer zes...

Lessenreeks 2 beeldvorming indianen

Lessenreeks 2 beeldvorming indianen

De leerlingen leren over stereotiepe beelden en vooroordelen via het onderwerp ‘Indianen’. Ze begrijpen een heel algemene geschiedenis van deze bevolkingsgroep en kunnen die inzichten toepassen op verschillende vormen van groepswerk....