9e Studiedag voor Jonge Historici in het CEGESOMA

25 april: negende Studiedag voor Jonge Historici in het CEGESOMA

Op vrijdag 25 april organiseert het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij (CEGESOMA) voor het negende jaar op rij een Studiedag voor Jonge Historici. Met dit jaar twee centrale thema’s: ‘de Eerste Wereldoorlog’ en ‘België en het buitenland’.

Het idee achter de Studiedagen voor Jonge Historici is eenvoudig: elk jaar gaat het CEGESOMA op zoek naar één of meerdere thema’s die tijdens het vorige academiejaar aan de Belgische universiteiten op een brede belangstelling konden rekenen in het afstudeeronderzoek. Er worden enkele beloftevolle Masters in de hedendaagse geschiedenis geselecteerd, die de kans krijgen om de resultaten van hun scriptieonderzoek te presenteren aan een breed publiek.

Bij de keuze van de thema’s wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de interessevelden van het CEGESOMA. Dit jaar werden twee thema’s weerhouden: ‘de Eerste Wereldoorlog’ en ‘België en het buitenland’. Onder meer de volgende scripties komen alvast zeker aan bod: Prosopografie van de studentenbevolking aan de Vlaamse Hogeschool 1916-1918, La mise en exposition de la Grande Guerre dans les musées belges, Anglo-Belgische relaties in Perzië (1898-1925), Het Belgisch aardoliebeleid in historisch perspectief (1945-1975)… Klinkt veelbelovend, niet?

De Studiedagen voor Jonge Historici zijn om meerdere redenen waardevol. Masterscripties dreigen na indiening helaas nog al te vaak in universiteitscatacomben te bestoffen. Het onderzoek dat veel bloed, zweet en tranen heeft gekost, verdient beter. De studiedagen kunnen nuttig en stimulerend zijn voor de studenten die hun afstudeeronderzoek nog moeten aanvatten of afronden. Het unieke is ook het Belgische perspectief: er wordt een forum geboden voor de ontmoeting tussen studenten uit diverse universiteiten, uit de beide taalgemeenschappen.

De studiedag van 25 april staat open voor een breed publiek: studenten, professionele historici, familie en vrienden van de sprekers, mensen met interesse voor 20ste-eeuwse geschiedenis, uitgevers op zoek naar nieuw talent…

Praktisch:

Locatie: conferentiezaal CEGESOMA, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel.

Tijdstip: 9.30u-17u.

Aanmelding: toegang is gratis, maar gelieve op voorhand in te schrijven. Dat kan via e-mail (karel.strobbe@cegesoma.be) of telefonisch (02.556.92.11).

Check www.cegesoma.be voor regelmatige updates van het programma
 

Keer terug