Beeldkraken

Beeldkraken (www.beeldkraken.nl) heeft als doel om jongeren beter om te leren gaan met de beeldcultuur waarin ze opgroeien. Op de website staan modules met allerlei verschillende thema’s voor het niveau van bovenbouw lager onderwijs tot bovenbouw secundair onderwijs. Bij iedere afbeelding, afkomstig uit de afbeeldingencollectie van Atlas van Stolk, staan vragen om jongeren kritisch te leren kijken. Naast deze vragen zijn er bij iedere afbeelding verwerkingsopdrachten en verdiepingsopdrachten die aansluiten bij de vakken geschiedenis, CKV, maatschappijleer of Nederlands. Op deze manier kan kritisch kijken gemakkelijk toegepast worden bij al bestaande vakken.

De verwerkings- en verdiepingsopdrachten voor geschiedenis staan aangegeven met een ‘G’. Eventueel kunnen ook de filters of zoekfunctie aan de linkerkant van de website gebruikt worden. Docenten kunnen een gratis gebruikersaccount aanmaken, waarmee de antwoordbladen beschikbaar worden gesteld.

Keer terug