Bestor

Wist U dat de ontdekker van de Big Bang eigenlijk een Belg is? Dat Vesalius zijn diploma geneeskunde in Leuven behaalde, maar er ruziemaakte met zijn thesisbegeleider en kwaad naar Padua vertrok? Dat de eerste botaniste in de staf van de Nationale Plantentuin in armoede stierf omdat zij als vrouw amper loon ontving? Dat de Koninklijke Sterrenwacht al ouder is dan ons land? Dat de Nobelprijs voor Wetenschappen sinds 1919 al zes maal naar een Belg ging?
Deze en andere bijzondere of weinig bekende wetenschapshistorische feiten vindt U op Bestor. Belgian Science and Technology Online Resources, kortweg Bestor, is een tweetalige online databank over de Belgische wetenschappen gedurende de laatste drie eeuwen. Op de Bestordatabank vindt U op één plek notities over belangrijke en minder bekende Belgische wetenschappers, wetenschappelijke instellingen, gebeurtenissen, prijzen, tijdschriften en genootschappen verzameld. U treft er ook linken naar online raadpleegbare bronnen en heel wat afbeeldingen en portretten, om in de les te gebruiken. De steeds uitbreidende reeks Wetenschapsverhalen brengt een bijzondere gebeurtenis, een memorabele verjaardag of een merkwaardig feit onder de aandacht. Met hun vele doorwijzingen naar andere notities zijn deze themaverhalen, ook voor leerlingen, stapstenen voor een boeiende zoektocht doorheen de geschiedenis van de Belgische wetenschap.
Vandaag kan U op Bestor NL (http://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Bestor_-_Belgian_Science_and_Technology_Online_Resources) al zoeken in bijna duizend notities. De meeste van deze notities werden geschreven door de vaste medewerkers van Bestor, veelal historici. Andere notities zijn van de hand van de medewerkers van het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen.
Bestor wordt gecoördineerd door het Nationaal Comité voor Logica, geschiedenis en filosofie der wetenschappen in samenwerking met het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. Bestor wordt financieel ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid. 

Keer terug