Boekvoorstelling Oorlog in tijden van vredeBoekvoorstelling 17 maart 2015 - 18.30 uur

Leren over oorlog en vrede

Met het einde van de Eerste Wereldoorlog begon de herinnering aan die oorlog. Een hoofdrol was daarbij weggelegd voor de schoolkinderen.

Van een uithangbord van vaderlandsliefde, eendracht en macht evolueerde die herinnering onder invloed van vredesbeweging en internationale instellingen tot een manifest voor verdraagzaamheid en verbroedering. Hierbij werd gepleit voor een meer vredelievend onderwijs, dat de nadruk legde op de weldaden van de vooruitgang en minder op de heldhaftigheid van de oorlog.

In Oorlog in tijden van vrede brengt Tine Hens met medewerking van Kaat Wils en Saartje Vanden Borre in kaart hoe de oorlogsherinnering in Belgische scholen levendig werd gehouden en op welke dilemma’s de oproep om niet en nooit te vergeten botste. We stellen het boek graag aan je voor op dinsdagavond 17 maart 2015 in het In Flanders Fields museum in Ieper (Lakenhallen - Grote Markt 34).

Het programma:

Verwelkoming door eerste schepen Joseph Verschoore
Inleiding door Dominiek Dendooven (wetenschappelijk medewerker onderzoek IFFM en Onderwijsmuseum)
Voorstelling van het boek door Tine Hens
Vertoning van de film Belgique Martyre
Panelgesprek met Rajesh Heyninckx (UA/KU Leuven), Tessa Lobbes (Universiteit Utrecht) en Tine Hens. Moderator: Ann De Bie.
Je bent die avond vanaf 18.00 uur van harte welkom in het Museumcafé van het In Flanders Fields Museum. De voorstelling start om 18.30 uur stipt.
Wel graag vooraf een seintje aan Lut Lambert (lut.lambert@pelckmans.be).

Je wagen kun je kwijt in de betaalparking op de Grote Markt van Ieper of gratis op het Minneplein.
Vanuit Leuven wordt carpooling geregeld. Neem hiervoor contact op met Tine Hens (tinehens@telenet.be)

We sluiten de avond af met een drankje en de mogelijkheid om het boek te kopen en desgewenst te laten signeren. 

Boek bestellen op volgende link

Keer terug