Dag van het geschiedenisonderwijs 2013: De Balkan, geprangd tussen Oost en West

De Balkan. Smeltkroes van culturen. Drie alfabetten, drie grote godsdiensten, en een hele reeks verschillende ethniën en/of talen.
Joegoeslavië. Een gedroomd vakantieland uit de jaren '80, regio van gruwel in de jaren '90. Maar de laatste jaren zijn vooral Slovenië en Kroatië rijzende sterren aan het toeristische firmament.
Op deze studiedag belichten we heel verschillende facetten van deze boeiende regio. Kunst en cultuur, politiek en instellingen, nationalisme en ideologie... over een periode van meer dan 2000 jaar ! 

Programma:

Zijn de Macedoniërs Grieken? Over nationalisme en geschiedenis
Prof. dr. Peter Van Nuffelen, UGent

Romeinse mozaïeken en middeleeuwse fresco's in de Balkan
Prof. dr. Ine Jacobs, KULeuven


De Balkan: de ravages van het nationalisme
Prof. dr. Raymond Detrez, UGent en KULeuven

Interne logica en interne moraal van genocidaal massageweld: Milosevic en ex-Joegoslavië
Prof. dr. Herman Van Goethem, Universiteit Antwerpen


Meer info op de site van de CNO.  

Keer terug