Hermes 62
Gender, seksualiteit en historische interpretaties
Antieke seksualiteit na Foucault: intrigerende inzichten, didactische suggesties
Valse huwelijksgeloften en “zelf-echtscheiding” in de late middeleeuwen
Brandende kwesties: Sodomie in de vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden
Gender, geneeskunde en het lichaam. De productie van sekseverschillen in de negentiende en twintigste eeuw
Gegenderde scholen, gegenderde lichamen: geslacht op school in de twintigste eeuw
Seksuele revolutie in Nederland
Representatie van de vrouw in de handboeken geschiedenis uit het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen
De man onzer dagen. Mannelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw

Overzicht recensies

Keer terug