Het creëren van Troje - Reizen door de Oudheid - Intensieve cursussen voor docenten

Het creëren van Troje
De nieuwste inzichten op literair, archeologisch en historisch gebied.


Studiedag aan de UvA op zaterdag 6 september 2014
Studiereis naar Turkije van 15 t/m 22 oktober 2014


Komend najaar organiseert de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in samenwerking met het Nederlands Instituut in Turkije (NIT) en Labrys Reizen een nascholingscursus voor docenten met als thema “Het creëren van Troje. De nieuwste inzichten op literair, archeologisch en historisch gebied.”
De cursus bestaat uit een studiedag aan de UvA op zaterdag 6 september en een 8-daagse studiereis naar Istanbul en het noordwestelijke deel van Turkije, met de nadruk op Troje en omgeving. De reisdata zijn 15 t/m 22 oktober 2014.

Naast de bekende antieke literaire bronnen voor het Homerische Troje zullen ook teksten uit niet-Griekse bronnen worden bestudeerd, en teksten uit latere periodes in het onderzoek worden betrokken. Tevens wordt uitvoerig stilgestaan bij de opgravingsgeschiedenis van Troje die tot op de dag van vandaag in ontwikkeling is.

De inhoudelijke leiding is in handen van dr. Gert Jan van Wijngaarden (universitair hoofddocent mediterrane archeologie aan de UvA) en drs. Christine de Haan-Oudshoorn (tot voor kort docent klassieke talen aan de RSG Magister Alvinus in Sneek).

De cursus is bedoeld voor leerkrachten Oude Talen en Geschiedenis.

De deelnemers nemen actief deel aan de cursus door middel van het geven van presentaties tijdens de reis op de sites die worden bezocht. Tevens staat een aantal lezingen op het Nederlands Instituut in Istanbul op het programma, en ook de organisatie van een schoolreis naar Turkije zal aan bod komen.
Na het volgen van deze cursus ontvangt u een nascholingscertificaat.

Aanmelden kan tot 15 juni 2014 via: www.is.uva.nl/reizendoordeoudheid

B
ekijk ook even de website van het reisbureau op http://www.labrys-reizen.nl

Keer terug