Lessenreeks over Rusland1. 'Rusland sinds 800. Een bewogen en complexe geschiedenis – proeve van diachrone leerunit voor leerlingen derde graad'

Tatjana De Loecker, Claudia Houben, Astrid Mattelaar & Laura Vermeiren

Uitgangspunt betrof een analyse van de representatie van Russische geschiedenis in Vlaamse leerboeken. Zowel inhoud als vorm en leerboekgrammatica werden in de analyse betrokken. Op basis hiervan werd een diachrone gevalstudie uitgewerkt over Russische geschiedenis en de verhouding Rusland-Europa (800-1917), bestaande uit een leerboektekst, bronnen met vragen en een handleiding voor leerkrachten.2. 'Rusland en Polen. Een cartografische en geopolitieke benadering’

Florian Dehertog & Jelle Persoons

Deze leereenheid, bestaande uit twee leseenheden, laat leerlingen van de 2de graad de verschuivende grenzen tussen Rusland en Polen tijdens het ancien régime onderzoeken. Zo leren leerlingen de relativiteit van grenzen te onderkennen, de verschuivingen van grenzen te zien als resultaat van geopolitiek en de gevolgen ervan te zien voor individuen. Dit gebeurt aan de hand van een complementaire ICT-opdracht, waarvan de resultaten nadien via de expertenmethode samengebracht worden.

3. ‘Strijd om de Oekraïne. Een diplomatiek spel over geopolitiek’
Siegfried Evens & Tom Simoens

Deze leereenheid, bestaande uit twee leseenheden, laat leerlingen van het 6de jaar zich inleven in het conflict rond de invloedssferen m.b.t. Oekraïne. Dit gebeurt onder de vorm van een diplomatiek spel, waarin leerlingen vanuit een toegewezen positie leren zich in te leven in een rol, op grond daarvan leren argumenten te selecteren en met die argumenten leren te onderhandelen. Zo leren ze ‘spelenderwijze’ noties van geopolitiek, onderhandelingsmechanismen en multiperspectiviteit.

4. 'Luisteren naar de Leningradsymfonie van Sostakovitsj (1941) in Wereldoorlog II of in de Koude Oorlog: een wereld van verschil?'

Lisa Willemaerts

De verandering in maatschappelijke/ historische context zorgde voor een verandering in interpretatie van Sjostakovitsj en zijn symfonie. Dit vormt het onderwerp van deze les. De leerlingen onderzoeken en confronteren verschillende bronnen over Sjostakovitsj. Zo leren ze historisch contextualiseren en maken ze kennis met het constructiekarakter van het verleden. (groepswerk).

5. 'Catharina de Grote (1729-1796), Een verlicht absolute vorst?'

Tom Derveaux

Centraal in deze les staat het nuanceren van het concept ‘verlicht absolutisme’. Catharina de Grote en haar houding ten opzichte van lijfeigenschap worden als casus gebruikt. De leerlingen onderzoeken dit zelf via de confrontatie van twee geschreven bronnen (parallel groepswerk met uitwisseling).

6. 'Catharina de Grote, graaf Orlov en Voltaire : een interessante verlichte driehoeksverhouding.'
Nisrine Liam

Deze les heeft tot doel leerlingen uit het vierde middelbaar kennis te laten maken met de praktijk van historici. De leerlingen worden aan de hand van een onderwijsleergesprek en begeleid zelfstandig werk aangezet tot historisch redeneren met bronnen rond Catharina De Grote. Net als historici vragen ze zich af op welke vragen deze bronnen antwoord geven.

7. 'Bronnen uit de USSR en Rusland (20e – 21e eeuw)'
Michiel Van Hoof, Martijn Stoop, Alexia Coussement, Freija Bornauw, Sheragim Mirzaee Chesmeh en Joachim Van Houtven

Zes bronnen uit de Russische en Sovjet-Russische geschiedenis van de 20e en 21e eeuw worden voorgesteld, waarmee leerlingen va de derde graad aan de slag kunnen. Tekstuele en visuele bronnen over de start voor Rusland van WO I en het revolutiejaar 1917, over samenleven en samenwonen in de Sovjet-Unie en over de hedendaagse relatie tussen Rusland en de NAVO worden van context voorzien en bevraagd.
 

Keer terug