Nascholing: De Graven van Loon: Loons, Luiks, Limburgs

De Graven van Loon: Loons, Luiks, Limburgs
door dr. Jan Vaes

In het voorjaar van 2015 verschijnt van de hand van de spreker een monografie van 330 bladzijden over de graven van Loon bij uitgeverij Het Davidsfonds. Een ongemeen boeiend verhaal dat uitstekend aansluit bij de eerder uitgegeven ‘Graven van Vlaanderen’ en de ‘Bourgondische hertogen’. Tegelijk een prachtig geïllustreerd visitekaartje over het Limburgs verleden dat intieme en spectaculaire getuigenissen naliet, vaak in adembenemende landschappen.
De uitstekende standaardwerken over het graafschap zijn intussen bijna een halve eeuw oud en - helaas - moeilijk leesbaar voor een breed publiek. Zij behandelen bovendien, net zoals latere studies, slechts deelaspecten. In dit nieuwe werk komen niet alleen de politieke, maar ook de sociale, economische, religieuze en culturele ontwikkelingen op een heel toegankelijke en rijk geïllustreerde wijze aan bod: het historisch referentiekader vormde de leidraad. Talrijke geschreven bronnen zijn erin opgenomen.
Deze lezing wil niet alleen een bondig kader aanreiken van de Loonse geschiedenis, maar ook de nieuwe inzichten tonen die hun beslag kregen in het boek.
Nieuw is bijvoorbeeld dat de auteur de geschiedenis van het graafschap Rieneck en van het graafschap Chiny, beide door de Loonse graven verworven, uitvoerig bespreekt. Een ongekende Loonse wereld in het buitenland – in Frankrijk en Beieren – wordt hiermee ontsloten. Te weinig bekend is dat de graven zo destijds een niet te onderschatten rol speelden op het Europees toneel.
De geschiedenis van het prinsbisdom Luik zal eveneens ruime aandacht krijgen. Loon was immers een leen van de Luikse kerk.
De auteur vond bovendien in buitenlandse bibliotheken en musea heel wat interessante afbeeldingen van de Loonse grafelijke familie. In première te bewonderen in de lezing en in het boek.
En wat dacht u van zwaanridders, het grootste tornooi aller tijden, het Beierse Herkenrode, het tornooi van de dode ridders, de moeder aller Beiers, levende doden, Loonse babyborrels, de oorlog van de koe, een harnas voor een pint of van een Loonse keizerskandidaat? Een greep uit de meer dan honderd meeslepende tussentitels uit het boek.
De spreker besteedt ook aandacht aan de wijze waarop de Loons-Luikse geschiedenis in het onderwijs kan geïntegreerd worden. Dat gebeurt in Vlaanderen nog te veel op een bescheiden schaal.
De oudste gegevens over een comes Lossensis, een lid uit het grafelijk huis, dateren van de jaren 1008-1018. Ongeveer tien eeuwen geleden. Hoog tijd dus voor wat ruimere aandacht.


i.s.m. DiNAC en stuurgroep geschiedenis Limburg
Dinsdag 10 februari 2015 om 19.00 u (aula)
Tulpinstraat 75 
3500 Hasselt
Geïnteresseerd? Ga naar www.dodhasselt.be of klik op de link inschrijven 

 

Keer terug