Nieuwsbrief CoDec

Dit project, dat is toegekend onder het EU Levenslang Leren Programma/Comenius-CMP, onderzoekt koloniale verledens en processen van dekolonisatie in verschillende Europese landen, in een vergelijkend perspectief. Partners uit België, Duitsland, Estland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Polen en Zwitserland doen gezamenlijke analyses en voeren discusstie over deze thema’s. De hoofdfocus van dit project betreft de vraag tot op welke hoogte dit onderwerp wordt onderwezen in de resp. partnerlanden, en welk belang momenteel wordt toegekend aan het koloniale verleden in nationale historische culturen en herinneringspolitiek.

Lees verder op volgende link.

Keer terug