Onderwijsinspecteur humane wetenschappen/personenzorg

De Vlaamse onderwijsinspectie legt een specifieke wervingsreserve aan voor onderwijsinspecteur humane wetenschappen / personenzorg.

Voor deze vacature gelden algemene en specifieke deelnemingsvoorwaarden:
- Je hebt ten minste acht jaar dienstanciënniteit in het onderwijs of hebt ten minste acht jaar relevante ervaring in of met het onderwijs aangevuld met ervaring in kwaliteitszorg en evaluatie in educatieve sectoren.

- Je beschikt over een beroepservaring die relevant is voor de functie van onderwijsinspecteur humane wetenschappen / personenzorg zoals vermeld in de oproep in bijlage, dit is een vereiste om deel te nemen.

- Je voldoet aan de algemene aanwervingsvoorwaarden zoals vermeld in de oproep in bijlage.

Solliciteren kan tot uiterlijk maandag 21 maart 2016 om 12.00u.

Alle info voor deze en andere vacatures van de inspectie op deze link van de onderwijsinspectie.

Keer terug