Onderzoek binnenklasdifferentiatie van studenten van de Artveldehogeschool

In het kader van hun bachelorproef onderzoeken Monica De Brabandere en Sara Van Torre hoe binnenklasdifferentiatie in kleine vakken, als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, ..., gerealiseerd kan worden.

Wij worden hierbij begeleid door mevrouw Lies Vandenbroele, waardoor deze bachelorproef is ook gerelateerd aan het project ‘Binnenklasdifferentiatie in de kleine vakken: hoe? Zo!

Via een enquete willen zij polsen naar de mening en de ervaring van de leerkrachten. De enquête vindt u op volgende link

Keer terug